Kako pred umirovljenje izračunati svoju mirovinu?

Saznaj više

Pripazite na ponude i troškove ulaganja u zlato

Saznaj više

Usporedba naknada leasing društava za potrošače

Saznaj više

Hanfa poziva osiguratelje na brzo i profesionalno postupanje prema ugovarateljima osiguranja

Saznaj više

Obvezni mirovinski fondovi u prvih 6 mjeseci 2022. – oporavak nakon prošlogodišnjeg minusa

Saznaj više

Financijska učionica

Natječaj za učenike srednjih škola na temu „I financije mogu biti zelene“

Natječaj se raspisuje povodom Svjetskog tjedna novca, koji se održava od 18. do 24. ožujka 2024.

Online predavanje: Digitalizacija u financijama

Novo edukativno predavanje za građane bit će održano 14. prosinca 2023.

ANJA TKALČEVIĆ*: Što potrošačima donosi nova regulativa za kriptotržišta (MiCA)?

S novom Uredbom MiCA (Markets in Crypto-Assets), koja je donesena u lipnju ove godine, kriptotržište bit će tijekom 2024. u značajnom dijelu regulirano slično kao i klasično financijsko tržište

On-line kviz:

Kakav ste tip ulagača?

Ispunite našu anketu i saznajte jeste li skloni rizicima ili više volite konzervativna ulaganja!

Pokreni

Treće istraživanje financijske pismenosti u RH

Hrvatska narodna banka i Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga predstavile su rezultate trećeg istraživanja financijske pismenosti u Republici Hrvatskoj. Pogledajte rezultate

Financijska industrija u brojkama

milijuna eura ukupnog prometa na ZSE u srpnju 2023.

posto premije svih osiguranja pripada životnim osiguranjima

milijarde eura imovine otvorenih investicijskih fondova.

milijardi eura imovine mirovinskih fondova.

O nama

Portal Novac za sutra posvećen je svima koji žele odgovorno razmišljati o novcu, upravljati svojim životnim standardom i planirati svoju budućnost.

Potreba za financijskim obrazovanjem u Hrvatskoj iznimno je velika jer su odrasli građani i dalje umjesto prema ulaganju više okrenuti (pre)zaduživanju, a mladi su i dalje nedovoljno financijski pismeni.

Iako nam je financijsko bogatstvo posljednjih godina u porastu, velik broj građana i dalje ne razmišlja dovoljno o ulaganjima za starost i ne planira detaljnije svoje velike financijske potrebe i odluke.

Utemeljitelj je portala Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA), koja na ovaj način želi čitateljima pomoći i podržati ih u razvoju njihova znanja o novcu, s primarnim naglaskom na odgovorno ulaganje na temelju pruženih pravodobnih informacija, ali i dobro promišljenih osobnih odluka.

Ovdje ćete pronaći sadržaj koji će, nadamo se, biti dobar obrazovni materijal ne samo o financijskim uslugama nego i mogućim rizicima koji ih njih proizlaze. Dodane su i zanimljivosti, pregled trendova financijske industrije i važna događanja posvećena razvoju financijske pismenosti građana u Hrvatskoj.

CROBEX
Dionički indeks Zagrebačke burze u uporabi od 1. rujna 1997. godine. Započeo je s vrijednošću od 1000 bodova, čine ga dionice 25 izdavatelja.
DEFINIRANI DOPRINOSI
unaprijed određeni doprinosi koji se trebaju uplaćivati. Visina mirovine nije unaprijed određena. Ovisi o visini uplaćenih doprinosa, te o prinosu od ulaganja doprinosa.
DOBROVOLJNI MIROVINSKI FOND
je fond koji na temelju odobrenja HANFA-e može osnovati mirovinsko društvo, društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima ili društvo za upravljanje UCITS fondovima i kojim neko od navedenih društava upravlja u svoje ime, a za zajednički račun članova fonda, u skladu s odredbama Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima. Dobrovoljni mirovinski fond može biti otvoreni i zatvoreni.
FINANCIJSKI LEASING
Posao financijskog leasinga znači da davatelj leasinga na temelju ugovora o financijskom leasingu daje primatelju leasinga na korištenje objekt leasinga na određeno razdoblje te ga primatelj po isteku ugovora može steći.
INFORMATIVNI PROSPEKT
znači izjavu mirovinskoga društva s cjelovitom, točnom i objektivnom informacijom o mirovinskome fondu i mirovinskome društvu koje upravlja tim fondom, na temelju koje potencijalni član mirovinskoga fonda može donijeti odluku o članstvu u mirovinskome fondu.
KAPITALIZIRANA VRIJEDNOST
vrijednost police nakon kapitalizacije osiguranja. Kapitalizirana vrijednost se povećava s povećanjem vremena proteklog od početka osiguranja. U prvim godinama osiguranja, posebice za osiguranja s trajanjem 20 i više godina, često nema kapitalizirane vrijednosti osiguranja, jer je matematička pričuva osiguranja života, s obzirom na velike početne troškove zaključenja osiguranja, negativna.
NOVČANI FONDOVI
Investiraju u depozite banaka, instrumente tržišta novca i kratkoročne dužničke vrijednosne papire najkvalitetnijih izdavatelja. Rast vrijednosti imovine fonda jest polagan, ali kontinuiran, dok su oscilacije vrijednosti udjela minimalne. Cilj je novčanih fondova zaštititi ulaganje od tržišnih oscilacija te osigurati sigurnost i visoku likvidnost uloga, uz stalan rast vrijednosti uloga odnosno stabilan prinos.
OTKUP POLICE ŽIVOTNOG OSIGURANJA
on je moguć pod uvjetom da su plaćene barem tri godišnje premije i prema ostalim uvjetima navedenim u ugovoru. Međutim, otkupom ugovor službeno prestaje važiti prije isteka roka trajanja osiguranja.
PREMIJA OSIGURANJA
je novčani iznos koji ugovaratelj osiguranja plaća osiguratelju temeljem sklopljenog ugovora o osiguranju.