Vedrana Pribičević: Korona virus i potrošačke navike - ima li povratka na staro?

Uputno je u slučaju nepredviđenih događaja imati štedni fond za crne dane u kojem treba biti minimalno ušteđenih šest mjesečnih plaća. Saznaj više

Ulaganje u zlato – utočište za sigurnost i promjenjivost u jednom

Koronavirus potaknuo je rast cijene zlata diljem svijeta. Što osnovno treba znati o takvoj vrsti ulaganja? Saznaj više

Što je franšiza u osiguranju? Vaše sudjelovanje u podmirenju štete

Neki su se građani neugodno iznenadili što nisu mogli dobiti očekivanu visinu novčane pomoći za obnovu kuće nakon potresa. Zašto je to tako? Saznaj više

Što poduzeti kada se približi vrijeme odlaska u mirovinu?

Dolazi vrijeme kada će sve veći broj članovima ostvariti pravo na mirovinu iz drugog stupa. Koji su koraci ako ste odabrali isplatu mirovine iz 1. i 2. stupa te kako doći do novca iz 3. stupa? Saznaj više

Znate li da ulaganje u investicijske fondove može donijeti dobitak, ali i gubitak?

Riječ je o ulaganju na koje vas nitko ne smije požurivati. Dobro proučite rizik ulaganja te od bankara zatražite procjenu primjerenosti ulaganja. Na kraju odluku donosite sami. Saznaj više

Kako uštedjeti kad opremate školarca za novu školsku godinu?

Početak školske godine idealna je prilika za učenje o balansu između potrošnje i uštede, a u tome uvijek sudjelujte sa svojom djecom. Saznaj više

Financijska učionica

Bolje planirajte potrošnju hrane – i uštedite!

U Hrvatskoj voće i povrće čini gotovo polovicu ukupne količine bačene hrane. Slijede kruh i peciva te krumpir i meso, pokazalo je istraživanje Centra za prevenciju otpada od hrane.

Ne prihvaćajte ponude za trgovanje internetske platforme eurotrades.com

Ako ste zainteresirani za ulaganja, kao prvi korak važno je preko registra HANFA-e provjeriti ima li društvo odobrenje za pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti

Zašto je neodgovorno voziti pod utjecajem alkohola, droga te psihoaktivnih lijekova?

Jeste li znali da vozači mogu izgubiti prava iz osiguranja ako sudjeluju u prometnoj nesreći pod utjecajem opijata? I da od vas društvo za osiguranje može tražiti naknadu štete koje je isplatilo oštećenoj osobi?

On-line kviz:

Provjerite svoje kućne financijske vještine

Pokušajte što iskrenije odgovoriti na pitanja koja će razotkriti kakvi ste u vođenju osobnih financija. Jeste li spremni ulagati za svoje „mirne“ dane ili vam novac nekontrolirano „curi“ kroz prste?

Pokreni

Tko će financirati naše buduće mirovine?

Svi živimo u sadašnjem trenutku i to je dobro. No, razmišljamo li ikada o tome kako ćemo živjeti kada odemo u mirovinu? U kratkoj animaciji pogledajte zašto je dobro štedjeti za vremena kada ćemo biti manje mladi nego što smo danas.

Financijska industrija u brojkama

milijarde kuna ukupnog prometa na ZSE u 2020.

posto premije svih osiguranja pripada životnim osiguranjima

milijardi kuna imovine otvorenih investicijskih fondova u 2020.

milijardi kuna imovina mirovinskih fondova u 2020.

O nama

Portal Novac za sutra posvećen je svima koji žele odgovorno razmišljati o novcu, upravljati svojim životnim standardom i planirati svoju budućnost.

Potreba za financijskim obrazovanjem u Hrvatskoj iznimno je velika jer su odrasli građani i dalje umjesto prema ulaganju više okrenuti (pre)zaduživanju, a mladi su i dalje nedovoljno financijski pismeni.

Iako nam je financijsko bogatstvo posljednjih godina u porastu, velik broj građana i dalje ne razmišlja dovoljno o ulaganjima za starost i ne planira detaljnije svoje velike financijske potrebe i odluke.

Utemeljitelj je portala Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA), koja na ovaj način želi čitateljima pomoći i podržati ih u razvoju njihova znanja o novcu, s primarnim naglaskom na odgovorno ulaganje na temelju pruženih pravodobnih informacija, ali i dobro promišljenih osobnih odluka.

Ovdje ćete pronaći sadržaj koji će, nadamo se, biti dobar obrazovni materijal ne samo o financijskim uslugama nego i mogućim rizicima koji ih njih proizlaze. Dodane su i zanimljivosti, pregled trendova financijske industrije i važna događanja posvećena razvoju financijske pismenosti građana u Hrvatskoj.

CROBEX
Dionički indeks Zagrebačke burze u uporabi od 1. rujna 1997. godine. Započeo je s vrijednošću od 1000 bodova, čine ga dionice 25 izdavatelja.
DEFINIRANI DOPRINOSI
unaprijed određeni doprinosi koji se trebaju uplaćivati. Visina mirovine nije unaprijed određena. Ovisi o visini uplaćenih doprinosa, te o prinosu od ulaganja doprinosa.
DOBROVOLJNI MIROVINSKI FOND
je fond koji na temelju odobrenja HANFA-e može osnovati mirovinsko društvo, društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima ili društvo za upravljanje UCITS fondovima i kojim neko od navedenih društava upravlja u svoje ime, a za zajednički račun članova fonda, u skladu s odredbama Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima. Dobrovoljni mirovinski fond može biti otvoreni i zatvoreni.
FINANCIJSKI LEASING
Posao financijskog leasinga znači da davatelj leasinga na temelju ugovora o financijskom leasingu daje primatelju leasinga na korištenje objekt leasinga na određeno razdoblje te ga primatelj po isteku ugovora može steći.
INFORMATIVNI PROSPEKT
znači izjavu mirovinskoga društva s cjelovitom, točnom i objektivnom informacijom o mirovinskome fondu i mirovinskome društvu koje upravlja tim fondom, na temelju koje potencijalni član mirovinskoga fonda može donijeti odluku o članstvu u mirovinskome fondu.
KAPITALIZIRANA VRIJEDNOST
vrijednost police nakon kapitalizacije osiguranja. Kapitalizirana vrijednost se povećava s povećanjem vremena proteklog od početka osiguranja. U prvim godinama osiguranja, posebice za osiguranja s trajanjem 20 i više godina, često nema kapitalizirane vrijednosti osiguranja, jer je matematička pričuva osiguranja života, s obzirom na velike početne troškove zaključenja osiguranja, negativna.
NOVČANI FONDOVI
Investiraju u depozite banaka, instrumente tržišta novca i kratkoročne dužničke vrijednosne papire najkvalitetnijih izdavatelja. Rast vrijednosti imovine fonda jest polagan, ali kontinuiran, dok su oscilacije vrijednosti udjela minimalne. Cilj je novčanih fondova zaštititi ulaganje od tržišnih oscilacija te osigurati sigurnost i visoku likvidnost uloga, uz stalan rast vrijednosti uloga odnosno stabilan prinos.
OTKUP POLICE ŽIVOTNOG OSIGURANJA
on je moguć pod uvjetom da su plaćene barem tri godišnje premije i prema ostalim uvjetima navedenim u ugovoru. Međutim, otkupom ugovor službeno prestaje važiti prije isteka roka trajanja osiguranja.
PREMIJA OSIGURANJA
je novčani iznos koji ugovaratelj osiguranja plaća osiguratelju temeljem sklopljenog ugovora o osiguranju.