ZNATE LI DA ULAGANJE U INVESTICIJSKE FONDOVE MOŽE DONIJETI DOBITAK, ALI I GUBITAK?

Riječ je o ulaganju na koje vas nitko ne smije požurivati. Dobro proučite rizik ulaganja te od bankara zatražite procjenu primjerenosti ulaganja. Na kraju odluku donosite sami.

Nakon isteka oročene štednje službenik u banci predložio vam je da novac uložite u investicijske fondove. Ideja zvuči zanimljivo, a i kamate na štednju već dugo nisu onakve kao što su bile.

Računate na to da je kupnja udjela u banci ipak sigurna jer nije riječ o nekim čudnim tipovima i neprovjerenim posrednicima ili telefonskim pozivima iz drugih država. Ipak je riječ o „vašoj“ banci i bankaru.

No prije odluke o kupnji potrebno se dobro informirati jer svaka dobit, ali i svaki gubitak, bit će jedino vaša odgovornost.

Krenite od osnovnih informacija

Za prikupljanje prvih informacija koristite službene internetske stranice investicijskih fondova odnosno društava koja njima upravljaju.

Od prodavatelja (distributera) udjela u investicijskim fondovima zatražite brošure i letke. Ako ste se s upitom obratili osobnom bankaru, važno je znati da on ima zakonsku obavezu upoznati vas s dokumentacijom o fondu te vas upozoriti na rizike u vezi s ulaganjima u udjele u investicijskim fondovima. Porazgovarajte o svom potencijalnom ulaganju te karakteristikama i rizičnosti fonda.

Imajte u vidu da se novčani i obveznički fondovi smatraju najmanje rizičnima, a da su oni dionički najviše izloženi oscilacijama na tržištu. Tu su, naravno, još i mješoviti fondovi, a pozornost valja obratiti i na tržišta i države u koje fond ulaže.

Na stranicama Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga dostupni su brojni informativni i edukativni sadržaji, koji vam mogu pomoći u stjecanju financijskog znanja, a jedan je od takvih sadržaja i brošura o ulaganjima u investicijske fondove.

Procjena primjerenosti ulaganja prije odluke

Zaposlenici banke mogu vam nuditi ulaganja bilo na šalteru bilo putem usluge investicijskog savjetovanja, no svi moraju biti adekvatno educirani te imati interno odobrenje za informiranje o takvim proizvodima ili za njihovu prodaju.

Investicijsko savjetovanje, koje uključuje davanje konkretnih smjernica i pomoć pri stvaranju ulagačke strategije, sveobuhvatnija je usluga, a zaposlenik banke pritom ima zakonsku obavezu zajedno s potencijalnim ulagateljem napraviti procjenu primjerenosti ulaganja te vas ispitati o vašem ulagačkom iskustvu i znanju, financijskom stanju, o tome je li riječ o višku sredstava ili sredstvima koja su vam potrebna za svakodnevan život i slično.

Investicijski savjetnik može vam, ako tako procijeni, skrenuti pozornost na to da je ulaganje u određeni fond za vas možda previše rizično.

Isto tako, iako se to u praksi ne bi smjelo događati, može vam prezentirati samo pozitivne strane nekog ulaganja, a da vas nije upozorio na njegove rizike pa je stoga preporučljivo da svaki put obavezno pitate i za sve rizike i troškove tog ulaganja.

Neka vas nitko s odlukom ne požuruje

Tek nakon što ste se dobro informirali, donesite konačnu odluku o tome gdje ćete i koliko novca uložiti. Ne dopustite da na vas utječe bilo čije požurivanje ili „akcija“ koja traje samo još nekoliko dana. Financijske odluke treba donositi promišljeno i dugoročno jer će i posljedice na vašu financijsku sigurnost biti isto takve. Konačnu odluku o ulaganju donosite sami.

Pritom je važno znati da je kupnja udjela u otvorenom investicijskom fondu kupnja financijskog instrumenta te da se vrijednost uloženog može uvećati, ali i smanjiti te se u tome to ulaganje razlikuje od štednje.

Što se tiče prodaje udjela u investicijskim fondovima i njihove promidžbe, zakonski propisi detaljno reguliraju ta pitanja, način izvještavanja, koje podatke društvo za upravljanje fondom mora objavljivati na svojoj internetskoj stranici, pravila fondova i drugo te su ulagatelji zakonski dobro zaštićeni i na uvid im se daju sve relevantne informacije. Pritom ih je važno dobro proučiti te, ako nešto nije razumljivo, zatražiti objašnjenje.

Potpisujete da ste svjesni rizičnosti ulaganja

Nakon što potencijalni ulagatelj bude informiran i potpiše da je upoznat sa svim potrebnim informacijama i obilježjima ulaganja te krene s kupnjom udjela, u slučaju kasnijeg prijepora s društvom za upravljanje ili prodavateljem teško će dokazati eventualnu neinformiranost.

Ako klijent smatra da je oštećen, Zakon o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom propisuje način rješavanja pritužbi ulagatelja ako klijent ima pritužbu na rad društva za upravljanje.

U slučaju da je riječ o pritužbi na rad distributera, tj. prodavatelja, tada se predstavka upućuje distributeru.

Uz navedeno, postoji mogućnost podnošenja predstavki i regulatornom tijelu, Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (na adresu Račkoga 6, Zagreb ili e-mail: info@hanfa.hr), ili rješavanja prijepora putem arbitraže ili sudskom tužbom.