ZAŠTO EUROPSKA UNIJA STVARA MODEL "EUROPSKE MIROVINE"?

U posljednje vrijeme sve se češće spominje pojam "Europska mirovina", što je rezultiralo pitanjima o kakvoj je mirovini riječ, hoće li se ona hrvatskim građanima uplaćivati iz EU proračuna i prema kojem kriteriju?

Iako to dobro zvuči, nije riječ ni o kakvom obliku sufinanciranja mirovina već o stvaranju dobrovoljnih mirovinskih proizvoda koji će funkcionirati na čitavom teritoriju EU. Ta će mirovinska štednja biti namijenjena ponajprije građanima EU koji se često sele između država, ali i onima koji će u njih željeti ulagati kao dodatno osiguranje za starost.

Dobrovoljna mirovinska štednja razlikuje se od države do države EU, a stvaranjem Paneuropskog osobnog mirovinskog proizvoda (PEPP), poznatijeg kod nas kao „Europska mirovina“, mirovinski proizvod bi postao unificiran, bez obzira na to gdje osiguranik radi ili živi.

Dobrovoljna mirovinska štednja za sve

Sam proizvod trebao bi nuditi izbor između različitih razina rizika mirovinske štednje, a na tržištu će ga nudit pružatelji usluga koji će prethodno biti autorizirani od strane regulatora u svojoj državi, te registrirani kod Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA).

Europska mirovina zamišljena je kao jamstvo za sigurnije mirovine građana u EU, s obzirom da se broj radno sposobnih smanjuje te nastavlja demografsko starenje. Procjenjuje se da će do 2050. na području EU biti dvije radno sposobne osobe na jednu osobu stariju od 65 godina.

Hoće li mogućnost Europske mirovine doista doprinijeti porastu dobrovoljne mirovinske štednje preostaje nam vidjeti, no njegova je važna prednost mogućnost prenosivosti po svim državama Europske unije.

To bi, pak, moglo ponajviše interesirati one koji neko vrijeme žive i rade izvan svoje matične države ili se tijekom radnog vijeka često puta sele u različite države, ovisno o zahtjevima radnog mjesta.

Odluka na Europskoj komisiji

Kao i kod drugih vrsta dobrovoljne mirovinske štednje, u taj će proizvod moći ulagati svi, bez obzira na to rade li povremeno, stalno ili su čak formalno nezaposleni, ali imaju mogućnost štedjeti za mirovinu.

Svrha PEPP proizvoda nije zamjena postojećih nacionalnih dobrovoljnih mirovinskih fondova već je njegova specifičnost u mogućnosti jednostavne prenosivosti između država, članica EU, a ono što tek treba definirati je porezni tretman tog proizvoda te odgovor na pitanje hoće li on biti identičan ili ipak povoljniji u odnosu na druge proizvode dobrovoljne mirovinske štednje.

Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) krajem kolovoza 2020. podnijelo je Europskoj komisiji sve potrebne dokumente kako bi Komisija mogla donijeti delegirani akt, nakon čega će, tijekom 2021., sam proizvod biti ponuđen građanima EU.