WIREX DIGITAL BEZ DOZVOLE ZA UPIS U REGISTAR PRUŽATELJA USLUGA VIRTUALNE IMOVINE

Hanfa donijela rješenje kojim se društvu Wirex Digital iz Zagreba odbija upis u Hanfin Registar pružatelja usluga virtualne imovine.

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa) na današnjoj je sjednici donijela rješenje kojim se društvu Wirex Digital iz Zagreba odbija upis u Hanfin Registar pružatelja usluga virtualne imovine.

Društvo mora bez odgode podnijeti prijavu za brisanje djelatnosti pružanja usluga razmjene virtualnih i fiducijarnih valuta i pružanja skrbničkih usluga novčanika iz sudskog registra pri nadležnom trgovačkom sudu te o tome obavijestiti Hanfu.

Wirex Digital podnio je zahtjev za upis u Registar u rujnu ove godine, ali je iz priložene dokumentacije te dodatnim provjerama Hanfe utvrđeno da društvo trenutačno ne ispunjava sve uvjete za upis.

I prije podnošenja tog zahtjeva Hanfa je nad društvom Wirex Digital obavila neposredan nadzor te je društvu u listopadu izrekla osam nadzornih mjera. U nadzoru je utvrđeno da sustav sprječavanja i otkrivanja pranja novca i financiranja terorizma nije razmjeran veličini, vrsti, opsegu i složenosti poslova pa je društvu naloženo da osigura adekvatan sustav sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma. Te mjere društvo je trebalo  primijeniti do 12. prosinca 2023. godine, no to još nije učinilo.  

Prilikom podnošenja zahtjeva za upis u Registar Hanfa prema zakonskim ovlastima ima mogućnost prihvatiti ili odbiti zahtjev svakog društva koje uvjete za upis ne ispunjava. Također, svako društvo pritom ima pravo i ponoviti svoj zahtjev ako je nakon izrečenih mjera ispunilo sve uvjete i zakonske odredbe.

Sva društva koja su već dobila pozitivno rješenje uvrštena su u Registar dostupan ovdje na stranicama Hanfe, dok ostala društva još prolaze postupak registracije.