USPOREDBA NAKNADA LEASING DRUŠTAVA ZA POTROŠAČE

Kako bi doprinijela povećanju transparentnosti na leasing tržištu i dodatnoj zaštiti primatelja leasinga koji imaju status potrošača Hanfa je izradila usporedni prikaz naknada svih leasing društava na jednom mjestu.

Kako bi doprinijela povećanju transparentnosti na leasing tržištu i dodatnoj zaštiti primatelja leasinga koji imaju status potrošača Hanfa je izradila usporedni prikaz naknada svih leasing društava na jednom mjestu.

U usporednom prikazu naknade su grupirane prema vrsti, a neki su nazivi ujednačeni, radi lakše usporedivosti i pregleda tržišta. Više informacija i detaljnu tablicu usporedbe naknada za 12 leasing društava koja sklapaju ugovore o financijskom leasingu s potrošačima potražite ovdje.