UREDBA O TRŽIŠTIMA KRIPTOIMOVINE (MICA)

Europski parlament i Vijeće EU-a i službeno su u lipnju ove godine objavili Uredbu o tržištima kriptoimovine – MiCA.

Europski parlament i Vijeće EU-a i službeno su u lipnju ove godine objavili Uredbu o tržištima kriptoimovine (Markets in Crypto-Assets Regulation – MiCA). Sada su poznati svi rokovi primjene ove regulative koja se godinama intenzivno pripremala za cijelo EU tržište. Vrlo je važno razumjeti koja područja pokriva i koji dio nje će biti važan za same ulagatelje.

Naglašavamo da usprkos objavi Uredbe, cijelo tržište na području EU-a sada još uopće nije regulirano.

Hanfa je tijekom lipnja, donijela Pravilnik o vođenju registra pružatelja usluga virtualne imovine i procjeni dobrog ugleda fizičkih osoba u pružateljima virtualne imovine. S Pravilnikom se uvodi pojam registra, umjesto dosadašnjeg popisa, u koji će se kod Hanfe upisivati pružatelji usluga virtualne imovine te koji će za to morati dostaviti određenu dokumentaciju i ispuniti određene uvjete. No, to još uvijek ne znači da će im Hanfa izdavati dozvole za rad niti provoditi postupak njihova licenciranja. 

Istovremeno MiCA uredba na EU razini je stupila na snagu 29. lipnja 2023. no ima odgođenu primjenu. Tako je odgođena primjena odredbi o tokenima elektroničkog novca (EMT ̶  Electronic money tokens) i tokenima vezanima uz imovinu (ART ̶  Asset referenced tokens), a koje će se primjenjivati od 30. lipnja 2024., te odredbi koje se odnose na pružanje usluga vezanih uz kriptoimovinu koje će biti u primjeni od 30. prosinca 2024.

Primjena odredbi Uredbe u vezi s tokenima vezanima uz imovinu i tokenima elektroničkog novca započinje tek od 30. lipnja 2024. te potrošači dotad ne mogu ostvariti prava ni zaštitu predviđenu MiCA-om.

Jednako tako, do 30. prosinca 2024. potrošači ne mogu ostvariti prava ni zaštitu predviđenu Uredbom vezano uz pružanje usluga povezanih s kriptoimovinom.

Inače, Uredba (Markets in Crypto-Assets Regulation - MiCA) uspostavlja režim za regulaciju i nadzor nad izdavanjem kriptoimovine i pružanjem usluga kriptoimovine u Europskoj uniji te uređuje:

  • zahtjeve u smislu transparentnosti i objavljivanja za izdavanje, javnu ponudu i uvrštenje kriptoimovine za trgovanje na platformu za trgovanje kriptoimovinom ("uvrštenje za trgovanje")
  • zahtjeve za odobrenje za rad i nadzor pružatelja usluga povezanih s kriptoimovinom, izdavatelja tokena vezanih uz imovinu i izdavatelja tokena elektroničkog novca, kao i za njihovo poslovanje, organizaciju i upravu
  • zahtjeve za zaštitu imateljâ kriptoimovine pri izdavanju, javnoj ponudi i uvrštenju za trgovanje
  • zahtjeve za zaštitu klijenata pružatelja usluga povezanih s kriptoimovinom
  • mjere za sprječavanje trgovanja na osnovi povlaštenih informacija, nezakonitog objavljivanja povlaštenih informacija i manipuliranja tržištem u vezi s kriptoimovinom kako bi se osigurao integritet tržišta kriptoimovine.

Potrošačima se preporučuje da se prije ulaganja u kriptoimovinu informiraju o svim rizicima u vezi s tom imovinom, kao i o eventualnoj zaštiti i pravima koja im pripadaju, a osobito u razdoblju prije početka primjene odredbi Uredbe koje se odnose na tokene elektroničkog novca, tokene vezane uz imovinu te pružanje usluga povezanih s kriptoimovinom. Dodatne informacije dostupne su u zajedničkom priopćenju o rizicima povezanima s kriptoimovinom koje su izdale europska financijska regulatorna tijela u ožujku 2022. ̶  EBA, EIOPA i ESMA, kao i u priopćenju HNB-a iz srpnja 2021. godine te priopćenjima Hanfe od 8. srpnja 2021. i od 5. listopada 2022.

Dodatno, ovim putem skrećemo pozornost svima koji namjeravaju obavljati aktivnosti vezane uz tokene elektroničkog novca i tokene vezane uz imovinu da se u cilju bolje pripreme za primjenu ove Uredbe vode načelima koja su objavljena na stranicama EBA-e te o namjeri obavljanja takvih aktivnosti obavijeste nadležno nadzorno tijelo. 

Potrošačima također skrećemo pozornost na uvijek stalnu opasnost od prijevara, posebno putem lažnih internetskih stranica i društvenih mreža odnosno od društava koji uopće nisu registrirana za takvu djelatnost. Zato ako se ipak odlučite na ovakvo ulaganje, preporučujemo da pročitate edukativnu brošuru Hanfe i pažljivo odmjerite sve vrste rizika s kojima možete biti suočeni.