UPOZORAVAMO GRAĐANE DA NE STUPAJU U POSLOVNI ODNOS S DRUŠTVIMA KOJA SE BAVE VIRTUALNIM VALUTAMA A NISU SE PRIJAVILA HANFI

Hanfa obavještava javnost da je do sada zahtjev za upis u Hanfin Registar pružatelja usluga virtualne imovine, podnijelo 17 društava, dok 84 društva nisu zadovoljila zakonsku obvezu.

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa) obavještava javnost da je do sada zahtjev za upis u Hanfin Registar pružatelja usluga virtualne imovine, u skladu s izmjenama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, podnijelo 17 društava, dok 84 društva nisu zadovoljila zakonsku obvezu.

Rok za podnošenje prijava za sve one koji u sudskom registru imaju opisanu djelatnost pružanja usluga razmjene virtualnih i fiducijarnih valuta ili pružanja skrbničkih usluga novčanika istekao je 4. rujna 2023.

Popis društava koja su podnijela zahtjev Hanfi za upis u Registar pružatelja usluga i koja se trenutačno nalaze u procesu evaluacije i upisa nalazi se na internetskoj stranici Hanfe, kao i popis 84 društva koja nisu zadovoljila zakonsku obvezu.

Napominjemo da se za društva koja nisu podnijela zahtjev za upis u Registar unutar zakonskog roka niti su Hanfi dostavila dokaz o brisanju navedene djelatnosti smatra da spomenute djelatnosti obavljaju neovlašteno. Upozoravamo građane da ne koriste usluge takvih društava kako bi izbjegli moguće rizike poslovanja.

Hanfa je spomenuta društva o predmetnoj obvezi više puta obavijestila tijekom 2023. godine, a više o tome dostupno je ovdje.

Hanfa je u skladu sa svojim ovlastima o navedenom obavijestila nadležne trgovačke sudove te zatražila postupanje u skladu s njihovom nadležnosti, a više detalja dostupno je ovdje.