UKUPNA AKTIVA LEASING DRUŠTAVA IZNOSILA JE NA KRAJU PRVOG TROMJESEČJA 2022. GODINE 20,6 MLRD. HRK

Sveobuhvatna dobit leasing društava viša je u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 59,3 mil. HRK

Ukupna aktiva 15 leasing društava iznosila je na kraju prvog tromjesečja 2022. godine 20,6 mlrd. HRK, što na godišnjoj razini predstavlja rast od 4,42 %. Dobit leasing društava prije oporezivanja bila je viša u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 59,3 mil. HRK (88,3 %) i iznosila je 126,4 mil. HRK. U segmentu operativnog leasinga nastavljen je trend godišnjeg pada nedospjele ugovorene vrijednost aktivnih ugovora, i to od 2,65 %, dok je u segmentu financijskog leasinga zabilježen godišnji rast od 5,67 %. Kod vrijednosti novozaključenih ugovora u operativnom leasingu godišnji rast vrijednosti ugovora iznosio je 4,27 %, a rast vrijednosti novozaključenih ugovora u segmentu financijskog leasinga iznosio je 29,62 %. Tome je najviše pridonijelo povećanje vrijednosti ugovora čiji su objekt leasinga osobna vozila (1,5 mlrd. HRK), gospodarska vozila (455 mil. HRK) te postrojenja, strojevi i oprema (205,6 mil. HRK). Ukupna vrijednost novozaključenih ugovora u prvom tromjesečju 2022. godine porasla je na godišnjoj razini za 1,8 mlrd. HRK (25,18 %).