UKUPNA AKTIVA LEASING DRUŠTAVA IZNOSILA JE NA KRAJU ČETVRTOG TROMJESEČJA 2022. GODINE 3,0 MLRD. EURA

Ukupna aktiva 15 leasing društava iznosila je na kraju četvrtog tromjesečja 2022. godine 3,0 mlrd. EUR, što na godišnjoj razini predstavlja rast od 12,8 %

Ukupna aktiva 15 leasing društava iznosila je na kraju četvrtog tromjesečja 2022. godine 3,0 mlrd. EUR, što na godišnjoj razini predstavlja rast od 12,8 %. Dobit leasing društava prije oporezivanja bila je manja u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 6,8 mil. EUR (13,0 %) i iznosila je 45,8 mil. EUR. U segmentu operativnog leasinga zabilježen je godišnji rast nedospjele ugovorene vrijednosti aktivnih ugovora od 1,6 %, dok je u segmentu financijskog leasinga godišnji rast iznosio 13,8 %. Vrijednost novozaključenih ugovora u 2022. u segmentu operativnog leasinga porasla je za 10,6 % u odnosu na prethodnu godinu, dok je rast vrijednosti novozaključenih ugovora u segmentu financijskog leasinga iznosio 32,9 %. Tome je najviše pridonijelo povećanje vrijednosti ugovora čiji su objekt leasinga osobna vozila (721,3 mil. EUR), gospodarska vozila (283,2 mil. EUR) te postrojenja, strojevi i oprema (121,8 mil. EUR). Ukupna vrijednost svih novozaključenih ugovora u 2022. godini porasla je na godišnjoj razini za 1,4 mlrd. EUR (29,4 %).

Cjelovito Izvješće dostupno je na stranicama Hanfe.