TRŽIŠTE LEASINGA OSTVARILO PORAST U 2023.

Tržište leasinga ostvarilo porast u prvoj polovici 2023., većina primatelja fiksnom kamatnom stopom zaštićena od rizika porasta rate leasinga

U prvoj polovici 2023. došlo je do značajnog rasta poslovnih aktivnosti leasing društava u Hrvatskoj u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Ta se aktivnost odrazila na porast imovine, broja i vrijednosti novozaključenih i aktivnih ugovora o leasingu. Ukupna imovina leasing društava tako je krajem lipnja iznosila 3,4 milijarde eura, što je za 18,9 posto više nego krajem lipnja 2022.

Tržište i dalje karakterizira visoka koncentriranost s obzirom na to da četiri najveća leasing društva drže gotovo 62 posto ukupne imovine leasing tržišta, a prvih sedam gotovo 82 posto tržišta. Oporavku tržišta doprinijela je i normalizacija opskrbe novim vozilima, a pozitivan zamah daje i činjenica da je većina primatelja leasinga, s obzirom na ugovorene fiksne kamatne stope, zaštićena od rizika porasta rata/obroka leasinga.

U prvih šest mjeseci od 35.325 novih ugovora njih 85 posto čine ugovori za leasing osobnih vozila, 10,3 posto ugovori za leasing gospodarskih vozila, a ostatak oni za leasing plovila, opreme, strojeva i nekretnina. Gledano prema vrijednosti novih ugovora, ugovori o leasingu osobnih automobila čine 64,8 posto ukupne vrijednosti, gospodarskih vozila 19,4 posto udjela, a ostatak otpada na ostale kategorije.

Najveći broj novozaključenih ugovora u prvih šest mjeseci, njih 64,7 posto, bilo je na rok od jedne do pet godina. Na rok kraći od jedne godine bilo je sklopljeno 24,1 posto novih ugovora, dok je tek 11,2 posto bilo onih sklopljenih na rok duži od pet godina.

U strukturi aktivnih ugovora o leasingu na dan 30. lipnja 2023. i dalje dominira financijski leasing s udjelom od 75 posto u broju ugovora o leasingu i 86 posto u vrijednosti aktivnih ugovora o leasingu.

Ako se promatra samo prva polovica ove godine, ukupna vrijednost novozaključenih ugovora o leasingu (financijskom i operativnom) porasla je za 31,6 posto, ili 222,6 milijuna eura, a tome je najviše pridonijelo povećanje vrijednosti ugovora čiji su objekt leasinga osobna i gospodarska vozila.

Potrošači su primatelji leasinga po gotovo 21 posto aktivnih ugovora o leasingu, ukupne vrijednosti 400 milijuna eura, što čini 14 posto udjela u ukupnoj vrijednosti ugovora o leasingu. Pritom prosječan iznos vrijednosti ugovora o leasingu sklopljenog s potrošačem iznosi 15.750 eura, što je za 350 eura ili 2,5 posto više nego krajem prvog tromjesečja ove godine.

Što se tiče kamatnih stopa po kojima su sklopljeni ugovori o leasingu, na dan 30.6.2023. (promatrajući kroz vrijednost ugovora) 71 posto bilo je sklopljeno s fiksnom kamatnom stopom, dok je za 29 posto ugovorena promjenjiva kamatna stopa (gotovo u potpunosti vezana uz 3MJ EURIBOR i 6MJ EURIBOR). Kod ugovora s fiksnom kamatnom stopom, prema podacima zaprimljenima od leasing društava, prosječna nominalna kamatna stopa iznosila je 5,75 posto. Promjenjive kamatne stope vezane su uz kretanje referentnih kamatnih stopa (najviše tromjesečni ili šestomjesečni Euribor).

Upravo to što je većina ugovora sklopljena uz fiksnu kamatnu stopu smanjuje i ograničava mogućnost realizacije kamatnih rizika i to u okolnostima porasta kamatnih stopa te je većina primatelja leasinga u većoj mjeri zaštićena od povećanja rata/obroka leasinga.

Prikaz leasing društava na dan 30.6.2023.

 

Naziv društva

Ukupna aktiva (EUR)

Udjel u ukupnoj aktivi

UniCredit Leasing Croatia d.o.o.

592.598.694

17,4%

OTP Leasing d.d.

525.353.690

15,5%

PORSCHE LEASING d.o.o.

505.835.247

14,9%

Erste & Steiermärkische S-Leasing d.o.o.

474.905.932

14,0%

IMPULS-LEASING d.o.o.

281.925.683

8,3%

Raiffeisen Leasing d.o.o.

221.428.974

6,5%

PBZ-LEASING d.o.o.

179.412.055

5,3%

ALD Automotive d.o.o.

143.216.995

4,2%

Mobil Leasing d.o.o.

126.301.237

3,7%

BKS - leasing Croatia d.o.o.

105.319.568

3,1%

AGRAM LEASING d.o.o.

104.067.105

3,1%

SCANIA CREDIT HRVATSKA d.o.o.

64.822.588

1,9%

Volvo Financial Services leasing d.o.o.

39.474.372

1,2%

i4next leasing Croatia d.o.o.

18.239.502

0,5%

Toyota Tsusho Leasing Croatia d.o.o.

17.311.270

0,5%

Ukupno

3.400.212.913

100,0%