TREZORSKI ZAPISI

Trezorski zapisi su instrumenti tržišta novca čija su osnovna obilježja kratak rok dospijeća, te niži stupanj rizika za ulagatelje u odnosu na npr. dionice.

Trezorski zapisi su instrumenti tržišta novca čija su osnovna obilježja kratak rok dospijeća (u pravilu do jedne godine) te niži stupanj rizika za ulagatelje u odnosu na npr. dionice. Niži stupanj rizika proizlazi iz činjenice da trezorske zapise izdaju države, točnije njihova ministarstva financija koja upravljaju fiskalnom politikom zemlje. Po nizu svojih obilježja ti su instrumenti srodni obveznicama, uz osnovnu razliku što obveznice imaju dulji rok dospijeća. U Hrvatskoj ih izdaje Ministarstvo financija, a prodaju se u pravilu jednom tjedno na aukcijama u skladu s uvjetima i pravilima koje donosi Ministarstvo. Cijena na aukcijama je diskontirana, odnosno manja od nominalnog iznosa trezorskog zapisa koji se isplaćuje po njegovu dospijeću. Tako npr. ako je izdan trezorski zapis nominalne vrijednosti 100 EUR, te nosi kamatnu stopu od 3 %, cijena koja se plaća pri njegovoj kupnji je 97 EUR. Razlika diskontirane cijene pri kupnji i nominalne vrijednosti trezorskog zapisa koja se ostvaruje pri njegovu dospijeću zapravo predstavlja kamatni prinos takvog ulaganja.

Pristup aukciji Ministarstva financija moguć je za registrirane sudionike sustava u skladu s uvjetima i pravilima. Pravila, između ostaloga, definiraju apoene zapisa, poziv za aukciju te podnošenje, rangiranje i prihvaćanje ponuda. Rezultate aukcija objavljuje Ministarstvo financija na svojoj internetskoj stranici.

Prvi put ove godine Ministarstvo financija omogućilo je kupnju trezorskih zapisa fizičkim osobama. Prema informacijama Ministarstva financija trezorske zapise u prvom krugu mogu upisati i uplatiti ulagatelji koji se obvezuju upisati najmanje jedan trezorski zapis nominalnog iznosa od EUR 1.000,00 (minimalni iznos upisa) po ulagatelju. Zainteresirani građani moći će trezorske zapise upisati putem mreže poslovnica Financijske agencije (Fina). Uplata će biti moguća putem Fine, a naknada za platni promet do EUR 10.000,00  na šalteru Fine neće se plaćati, te putem banaka kod kojih će naknada za platni promet ovisiti o uvjetima pojedine banke. Izmjenama Zakona o porezu na dohodak koje se primjenjuju od 1. siječnja 2024. ulaganje u trezorske zapise neće se oporezivati porezom na dohodak.

Kao i kod drugih vrijednosnih papira, deponiranje trezorskih zapisa obavlja se preko Središnjeg klirinškog depozitarnog društva te svi sudionici aukcija moraju u toj instituciji imati otvorene račune. Trgovanje ovim instrumentima moguće je na sekundarnom tržištu. Trgovanjem na sekundarnom tržištu vrijednost trezorskog zapisa može biti veća ili manja od nominalne cijene i cijene po kojoj je trezorski zapis upisan. Vrijednost trezorskog zapisa na sekundarnom tržištu stoga se može mijenjati, kao i cijena drugih financijskih instrumenata kojima se trguje na burzi.