ŠTO ZBOG UVOĐENJA EURA ČEKA KLIJENTE DRUŠTAVA ZA OSIGURANJE

Društva za osiguranje posljednjih su se mjeseci intenzivno pripremala za uvođenje eura kao službene valute u Hrvatskoj

Društva za osiguranje posljednjih su se mjeseci intenzivno pripremala za uvođenje eura kao službene valute u Hrvatskoj te su provela brojne i značajne izmjene u svojim informacijskim sustavima u pogledu prilagodbe i automatizacija poslovnih procesa, a kako bi 1. siječnja 2023. i uvođenje eura dočekali potpuno spremni.

 

Važno je znati da se datumom uvođenja eura ne mijenjaju prava i obaveze iz postojećih ugovora o osiguranju te promjena valute ni na koji način ne utječe na odredbe sklopljenih ugovora niti se može smatrati valjanim razlogom za odstupanja ili izuzeća od ugovorenog, a ni kao opravdan razlog za raskid ugovora. Sve to odnosi se na sve vrste ugovora, bilo da je riječ o osnovnom autoosiguranju, kasku, životnom osiguranju ili osiguranju nekretnina, usjeva i drugih objekata.


Navedeno se odnosi na 15 trenutačno aktivnih društava za osiguranje, koliko ih djeluje u Hrvatskoj, te značajan broj pravnih i fizičkih osoba, posrednika, koji također sklapaju osiguravateljne poslove i ugovore. Kad govorimo o tržištu osiguranja govorimo o gotovo 50 milijardi kuna aktive, što najbolje svjedoči o veličini i važnosti tog sektora.


Ono što je važno znati kod ugovora o osiguranju, kao i kod drugih ugovora, jest to da se nakon konverzije potrošač ne smije naći u financijski nepovoljnijem položaju nego prije konverzije te je zabranjeno neopravdano podizanje cijena roba i usluga zbog konverzije i uvođenja eura.


Društva za osiguranje još su tijekom 2020. i 2021. godine, prema uputama Hanfe i utvrđenom metodološkom pristupu, provela tržišne vježbe procjene utjecaja uvođenja eura te su u skladu s dobivenim rezultatima već tada definirali potrebne postupke za unaprjeđenje svojih solventnih pozicija tijekom 2022. godine, a kako bi samo uvođenje eura dočekala potpuno spremna.


Kao i u ostalim financijskim djelatnostima potrošači će se u početku najviše informirati putem sredstava javnog priopćavanja, najkasnije tri mjeseca prije uvođenja eura, i putem internetskih stranica društava za osiguranje. Individualne obavijesti o stanju po osobnim ugovorima klijenti će zaprimiti najkasnije u roku od 30 dana od dana uvođenja eura.


Datumom uvođenja eura ne mijenjaju se prava i obveze iz postojećih ugovora i zbog toga se neće sklapati novi ugovori o osiguranju niti će doći do izmjene postojećih, već će vrijediti načelo neprekidnosti ugovora i drugih pravnih instrumenata, a svi iznosi ugovoreni u kunama smatrat će se odgovarajućim iznosom u eurima. Sve isplate koje proizlaze iz ugovornog odnosa izvršavat će se u eurima.

 

Ako slučajno zaboravite uplatiti dospjelu premiju osiguranja na vrijeme i društvo za osiguranje vam za to zaračuna zateznu kamatu, ako je ugovoreno da se obračunava kamata, nakon uvođenja eura ona će se obračunati i iskazati u eurima za cijelo vrijeme kašnjenja u podmirivanju obaveze. Ako dođe do isplate osigurnine ili nespornog dijela štete oko datuma uvođenja eura, sve isplate do tog datuma bit će izvršene u kunama, a nakon tog vremena preračunate i isplaćene u eurima. O tim i svim drugim tehničkim detaljima najbolje je informirati se kod svog osiguravatelja, bilo putem njegovih internetskih stranica ili u direktnom kontaktu, te tako razriješiti sve nedoumice, kojih će, nadamo se, biti što manje.


U slučaju pojave eventualnih nepravilnosti tijekom konverzije klijenti društava za osiguranje to mogu pokušati razriješiti direktno u komunikaciji sa svojim društvom za osiguranje. Ako nesporazum ne uspiju razriješiti na taj način, mogu se obratiti regulatoru, Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (Hanfa) na e-mail potrosaci@hanfa.hr.