PRIPAZITE NA PONUDE I TROŠKOVE ULAGANJA U ZLATO

S obzirom na pojačan interes javnosti za informacijama o ulaganju u investicijsko zlato upozoravamo javnost na to da ulaganje u investicijsko zlato nije investicijska usluga te da ta aktivnost ne podliježe nadzoru Hanfe.

S obzirom na pojačan interes javnosti za informacijama o ulaganju u investicijsko zlato i uzimajući u obzir intenziviranje marketinških aktivnosti društava koja nude usluge otkupa, prodaje i čuvanja investicijskog zlata (zlatnih poluga i zlatnika) upozoravamo javnost na to da ulaganje u investicijsko zlato nije investicijska usluga te da ta aktivnost ne podliježe nadzoru Hanfe. Društva koja nude usluge ulaganja u investicijsko zlato nisu subjekti nadzora Hanfe te Hanfa nema nadzornih ni drugih ovlasti povezanih s poslovanjem tih društava.

Ulaganje u investicijsko zlato u medijima se često predstavlja kao „sigurno ulaganje“ u „nesigurnim vremenima“, no osim nedostatka razine zaštite koju imaju korisnici reguliranih financijskih usluga, s ulaganjem u investicijsko zlato povezan je i niz drugih rizika.

Proučiti sve naknade i mogućnost kasnije prodaje

Hanfa nije ovlaštena davati investicijske savjete, no upućuje zainteresirane ulagatelje da prije donošenja odluke o ulaganju u taj proizvod razmotre moguće rizike (npr. moguća oscilacija vrijednosti, pohrana i čuvanje poluga i/ili zlatnika, naknade za kupnju/čuvanje/transport, mogućnost prevare kod procjene, mogućnost otežane prodaje po fer vrijednosti u slučaju potrebe itd.), ali i budu potpuno i transparentno informirani o obilježjima tog proizvoda.

Hanfa ne može sugerirati ni iznositi eventualne preferencije o potencijalnoj isplativosti ili sigurnosti određenog ulaganja, no radi potpune informiranosti izvješćujemo zainteresirane osobe kako osim ulaganja u investicijsko zlato postoji i mogućnost „posrednog“ ulaganja u zlato.

Što su „posredna“ ulaganja u zlato?

Kod institucija koje pružaju investicijske usluge i obavljaju investicijske aktivnosti (investicijska društva i banke) te društava za upravljanja investicijskim fondovima mogu se zatražiti informacije o mogućnosti ulaganja u zlato preko financijskih instrumenata (npr. specijaliziranih fondova ili budućnosnica (engl. futures)). Kod takvih oblika ulaganja potrebno je, osim pridržavanja uobičajenih korisnih pravila povezanih s ulaganjem (kao što je poznavanje proizvoda i rizika korištenja), posebno uzeti u obzir moguće naknade (npr. za eventualna izvršenja transakcija na stranim tržištima) te činjenicu da se neovisno o jednostavnosti izvršenja samih transakcija u pravilu radi o ulaganjima u složenije i javnosti manje poznate financijske instrumente.

Zbog svega navedenog Hanfa poziva na oprez sve zainteresirane za ulaganje u investicijsko zlato i preporuča potpuno informiranje o takvoj vrsti proizvoda prije donošenja odluke o ulaganju.