PREVARE NA FINANCIJSKIM TRŽIŠTIMA TEMA EDUKATIVNOG PREDAVANJA 15. STUDENOGA

Nova tema u započetom serijalu edukativnih online predavanja Hanfe bit će prevare na financijskim tržištima. Predavanje će se održati 15. studenoga 2021., s početkom u 10 sati te je otvoreno za sve zainteresirane.

Prisustvovati se može online, uz prethodnu prijavu na e-mail: edukacija@hanfa.hr nakon čega će na vašu e-mail adresu biti poslana uputa za praćenje predavanja. 

To je drugo po redu u edukativnom serijalu predavanja koja se održavaju 15. dana u mjesecu, a obuhvaćaju neku od financijskih tema iz djelokruga i nadležnosti rada Hanfe. Na prvom takvom održanom predavanju koje je obrađivalo temu kriptotržišta bilo je prisutno više od 150 sudionika. 
Informiranost i educiranost glavni su alati podizanja razine financijske pismenosti i osvještavanja potrošača o njihovim pravima u području financijskih usluga pa Hanfa, kao regulator, i na ovaj način doprinosi razvoju tržišta i edukaciji potrošača.