PREUZIMANJE DIONIČKIH DRUŠTAVA TEMA ONLINE PREDAVANJA 17. SIJEČNJA 2022.

Prva tema edukativnih online predavanja Hanfe u novoj godini bit će preuzimanje dioničkih društava, zakoni koji reguliraju takve slučajeve te poznati primjeri iz prakse.

Predavanje će se održati 17. siječnja 2022., s početkom u 10 sati te je otvoreno za sve zainteresirane.

Prisustvovati se može online, uz prethodnu prijavu na e-mail: edukacija@hanfa.hr nakon čega će na vašu e-mail adresu biti poslana uputa za praćenje predavanja.

Navedeno predavanje početak je novogodišnjeg serijala edukativnih predavanja koja se održavaju 15. dana u mjesecu, a obuhvaćaju razne teme iz područja financijskih usluga i djelokruga i nadležnosti rada Hanfe.

Informiranost i educiranost glavni su alati podizanja razine financijske pismenosti i osvještavanja potrošača o njihovim pravima u području financijskih usluga pa Hanfa, kao regulator, i na ovaj način doprinosi razvoju tržišta i edukaciji potrošača.