POZNAJEMO LI GLAVNE ODLIKE KRIPTOTRŽIŠTA?

Iako svako ulaganje bilo na tradicionalnom bilo na kriptotržištu sa sobom nosi neke rizike, rizici ulaganja na kriptotržištu ipak su viši i trebali bismo ih biti svjesni.

Od nastanka prve kriptovalute Bitcoina 2009. do danas kriptotržište doživjelo je veliki rast i rasprostranjenost pa je tako danas aktivno više od 20 tisuća različitih vrsta kriptovaluta. Iako svako ulaganje bilo na tradicionalnom bilo na kriptotržištu sa sobom nosi neke rizike, rizici ulaganja na kriptotržištu ipak su viši i trebali bismo ih biti svjesni. Glavne su odlike kriptotržišta visoka volatilnost i špekulativnost, što potvrđuju i nedavni događaji na kriptotržištu, pa je tako samo u svibnju 2022. kriptotržište izgubilo više od 600 milijardi dolara vrijednosti, a dvije najpoznatije kriptovalute Bitcoin i Ethereum izgubile su više od 70 % svoje vrijednosti. Pad volumena trgovanja zabilježen je i u hrvatskim kriptomjenjačnicama, u prvih 6 mjeseci 2022. volumen trgovanja bio je oko 700 milijuna kuna, što je za 27 % manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Mladi su skloniji ulaganju na kriptotržištu nego na tradicionalnim financijskim tržištima

Uspkos tome, sve veći broj mladih ipak se odlučuje za ulaganje na kripto tržištu. Prema istraživanju koje je provela Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa), mladi u dobi od 20 do 35 godina skloniji su ulaganju na kriptotržištu od ulaganja na tradicionalnim financijskim tržištima pa ih tako 26 % ulaže ili planira ulagati na kriptotržištu, dok ih u dionice, obveznice i/ili investicijske fondove ulaže samo 10 %. Ulaganje na kriptotržištu, shodno visokom riziku, može donijeti velike dobitke, ali i velike gubitke, stoga je prilikom ulaganja na kriptotržištu važna svjesnost o rizicima povezanim s tržištem, ali i poznavanje sustava. Čak četvrtina mladih koji su trgovali kriptoimovinom smatra kako kriptovalute izdaju ili nadziru središnje banke, a više od 50 % ih smatra kako postoji sustav zaštite potrošača kao i kod trgovanja financijskim instrumentima. Navedeno ukazuje na izrazito nisku upoznatost s tržištem, a posebno je zabrinjavajuće što čak 11 % onih koji su trgovali ili trguju kriptoimovinom smatra da ona nije visoko rizična, odnosno špekulativna.

U pripremi europska regulativa kriptotržišta

Na razini Europske unije priprema se regulativa kojom bi se reguliralo kriptotržište. Riječ je o regulatornom okviru (prijedlog Uredbe o tržištima kriptoimovine, engl. Markets in Crypto-assets Regulation, MiCA) kojom bi se regulirali subjekti koji pružaju usluge povezane s kriptoimovinom, primjerice usluge skrbništva i upravljanja kriptoimovinom u ime trećih strana te savjetovanja o kriptoimovini. Tako bi prema Uredbi usluge u vezi s kriptoimovinom smjele pružati samo pravne osobe koje imaju registrirano sjedište u državi članici EU-a, a koje su dobile odobrenje za pružanje takvih usluga od nadležnog nadzornog tijela, kao što je sada slučaj s investicijskim društvima. Regulativom bi se regulirali i izdavatelji kriptoimovine koji namjeravaju nuditi kriptoimovinu ili tražiti uvrštenja na platforme za trgovanje kriptoimovinom u EU-u. Iako regulativa još uvijek nije stupila na snagu, čak 49 % ispitanika koji trguju kriptoimovinom smatra da je kriptotržište regulirano, odnosno da postoje propisi i zakoni koji reguliraju trgovanje kriptoimovinom.

Prije odluke o trgovanju kriptoimovinom obratite pozornost na sljedeće:

Iako je tržište kriptoimovine popularno među mladima i mladi se unatoč rizicima odlučuju na trgovanje, njihova upoznatost sa samim tržištem vrlo je slaba. Stoga nepoznavanje tržišta, uz visoku volatilnost i rizičnost tržišta, može dovesti do negativnih financijskih posljedica za mlade koji su na početku svoje profesionalne i investicijske karijere. Prije trgovanja kriptoimovinom nužno je educirati i informirati se o svim rizicima povezanim s kriptoimovinom, a više informacija o trgovanju kriptoimovinom možete pronaći na stranicama Hanfe i u edukativnom letku Kriptotržište.