OSIGURAVATELJ MI NE ŽELI PLATITI ODŠTETU JER PRETPOSTAVLJA DA SAM VOZIO/LA U ALKOHOLIZIRANOM STANJU

S ciljem osiguravanja vozila u slučaju kada vlastitom greškom prouzroče štetu na svojim limenim ljubimcima, mnogi ugovaraju kasko osiguranje i za njega redovito uplaćuju premije

Upravo zbog toga, odnosno zbog uvjerenja da su osigurani i da u slučajevima lakših prometnih nesreća nisu obvezni događaj prijaviti policiji, brojni korisnici kasko osiguranja ostaju iznenađeni kada društvo za osiguranje odbije njihov odštetni zahtjev.

Pretpostavka o alkoholiziranom stanju

Naime, korisnik kasko osiguranja gubi pravo na odštetu ako vozilom upravlja (ili se smatra da upravlja) vozač pod utjecajem alkohola, droge ili narkotika ili ako se odštetni zahtjev smatra neosnovanim zbog načina utvrđivanja stanja vozača u trenutku nastanka nesreće (primjerice ako vozač izbjegne ili odbije alkotest). No, ono s čime velik broj korisnika kasko osiguranja nije upoznat jest činjenica da neki osiguravatelji podrazumijevaju da je vozač u trenutku nesreće bio u alkoholiziranom stanju i ako nije pozvao policiju koja bi provela alkotest niti je bilo gdje drugdje zatražio takvo testiranje. Sudska praksa je osporila takve slučajeve, no neka osiguravajuća društva i dalje nisu korigirala svoje postupanje.

Hanfine preporuke

Društva za osiguranje samostalno donose uvjete kasko osiguranja i ona ne prolaze prethodni postupak odobrenja Hanfe. Stoga Hanfa ne može poduzimati ikakve mjere kojima bi promijenila praksu osiguravatelja. Ono što može, i što je i učinila, jest izdati preporuke društvima za osiguranje. Naime, kako bi se izbjegle spomenute situacije u budućnosti, Hanfa je društvima za osiguranje uputila Preporuku o uspostavi učinkovitog sustava praćenja usklađenosti i interne revizije u kojoj ističe da je za učinkovito poslovanje potrebno u obzir uzeti sve promjene u pravnom okruženju koje se tiču sudskih odluka, a čiji sadržaj ima utjecaj na poslovanje društava za osiguranje.

Što mogu učiniti?

Pri sudskim odlukama misli se na sudsku praksu Vrhovnog suda Republike Hrvatske prema kojoj su ništetne odredbe ugovora koje predviđaju gubitak prava na osigurninu ako osiguranik nakon nastupanja osiguranog slučaja ne ispuni  neku od propisanih ili ugovorenih obveza.

Ukoliko pojedina društva za osiguranje ustraju u osporavanju isplate kasko osiguranja u slučaju nepostojanja alko testa jedino što preostaje osiguranicima je zaštitu svojih prava potražiti sudskim putem. No, isto tako, prilikom ugovaranja kasko osiguranja bilo bi dobro provjeriti kako društvo za osiguranje navedene odredbe regulira u svojim uvjetima poslovanja, a u donošenju odluke može pomoći i analiza Hanfe.