OSIGURANJE VOZILA

Većina građana kao vlasnici osobnih vozila najviše su upoznati sa značajkama osiguranja vlasnika motornih vozila.

Ipak, uvijek je važno podsjetiti koje osiguranje i kad vas može zaštititi od šteta nastalih u prometnim nesrećama, a kad troškove šteta na svom vozilu i/ili prema trećim osobama snosite sami.

Obvezno osiguranje vlasnika tj. korisnika vozila od odgovornosti

Obvezno osiguranje vlasnika odnosno korisnika motornih vozila zakonom je propisano za sve vlasnike vozila i štiti vas od odgovornosti za štetu koju vozilom u prometu možete učiniti trećim osobama.

Kako na premiju utječe sustav bonus-malus?

Koliko ćete platiti policu osiguranja ovisi o tehničkim karakteristikama vozila, ali i o vama, preciznije rečeno o vašem ponašanju u prometu. Ako, primjerice, u prethodnoj godini niste napravili nikakvu štetu svojim automobilom, imate bonus.

U suprotnom imate malus koji povećava premiju. Ako prodate automobil i kupite novi, stečeni bonus vam se (uz potvrdu o godinama bez štete) priznaje za novi automobil.

Uz osnovno osiguranje možete ugovoriti i dodatna pokrića, ovisno o potrebama i financijskim mogućnostima. Neka su od dodatnih pokrića osiguranje od nezgode, zaštita bonusa, popravak vozila ili vuča u slučaju nezgode ili neispravnosti.

Prijenos police, put u inozemstvo, motocikli

U slučaju prodaje automobila, pravo na bonus vezano je isključivo uz vlasnika automobila i ne prenosi se na novog vlasnika. Jedino se može prenijeti određeni premijski stupanj na nasljednika ako se prenosi pravo vlasništva na nasljednika.

Ako često odlazite svojim automobilom u inozemstvo, dobro je uzeti dodatno osiguranje automobila u slučaju kvara ili nezgode koji se mogu dogoditi izvan Hrvatske.

Ta polica podnosi troškove popravka vozila na mjestu kvara ili nesreće, prijevoz i izvlačenje vozila, noćenje putnika, zamjensko vozilo itd.

Osiguranje motora, skutera ili motocikla propisano je zakonom i također se ugovara obveznim osiguranjem vlasnika odnosno korisnika motornih vozila od odgovornosti za štete trećim osobama.

Dogodila vam se prometna nesreća, nastala je šteta i što potom?

Odgovorno društvo za osiguranje ono je društvo za osiguranje s kojim je vlasnik prijevoznog sredstva kojim je prouzročena šteta sklopio ugovor o osiguranju od odgovornosti za štetu nanesenu trećim osobama (dakle osobama koje nisu jedna od strana ugovora o osiguranju, a koje su oštećene).

Oštećena osoba svaka je osoba kojoj je nanesena šteta osobno i/ili na stvarima, a koja ima pravo podnijeti odštetni zahtjev.

Najbolje se odmah, bez odgađanja, javiti društvu za osiguranje kod kojeg je osiguran vozač koji je izazvao prometnu nezgodu.

Nakon što podnesete odštetni zahtjev, odgovorno društvo za osiguranje dužno je u roku od 60 dana od dana kada je zaprimilo vaš odštetni zahtjev dostaviti:

·        obrazloženu ponudu za nastalu štetu kad se nedvojbeno može utvrditi osnovanost odštetnog zahtjeva, odnosno odgovornost društva za osiguranje i visina nastale štete

·        utemeljeni odgovor na sve točke iz vašeg odštetnog zahtjeva u suprotnom slučaju.

No ako vam odgovorno društvo za osiguranje u roku od 60 dana od dana kad je zaprimilo vaš odštetni zahtjev ne dostavi obrazloženu ponudu ili utemeljeni odgovor, možete protiv njega podnijeti tužbu.

Često se događa da nije moguće utvrditi konačnu visinu nastale štete. No i tad vam je odgovorno društvo za osiguranje dužno isplatiti iznos naknade štete koji nije sporan kao predujam, također u roku od 60 dana od kad je zaprimilo vaš odštetni zahtjev. Ako se šteta ne isplati u roku do 60 dana od primitka vašeg odštetnog zahtjeva, kao oštećena osoba imate pravo uz isplatu štete i na isplatu iznosa kamate od dana podnošenja odštetnog zahtjeva.

Isplata štete

Zakonski propisane minimalne svote osiguranja u Republici Hrvatskoj iznose 46.739.000,00 kn za štete na osobama i 9.394.000,00 kn za štete na stvarima (po štetnom događaju).

Policom osiguranja osigurava se odgovornost prema trećim osobama ako je došlo do:

·        tjelesne ozljede, narušavanja zdravlja ili smrti neke osobe

·        uništenja ili oštećenja stvari, u zemlji i inozemstvu.

Kad sami odgovarate za štetu?

Čak i kad postoji polica obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti, vozač može odgovarati za počinjenu štetu, društvo će se regresno naplatiti od osiguranika, a vozač može izgubiti pravo na isplatu štete za koju je odgovoran u sljedećim situacijama:

·        ako nije imao važeću vozačku dozvolu odgovarajuće vrste ili kategorije

·        ako se koristio vozilom u svrhu za koju nije namijenjeno

·        ako je vozio bez vozačke dozvole nakon što mu je dozvola oduzeta ili u vrijeme izrečene zaštitne mjere zabrane upravljanja vozilom

·        ako je upravljao vozilom pod utjecajem alkohola iznad dopuštene granice (0,5 promila) ili pod utjecajem droge ili psihoaktivnih lijekova

·        ako je štetu prouzročio namjerno

·        ako je svjesno vozio neispravan automobil

·        ako je šteta prouzročena kaznenim dijelom obijesne vožnje.

Kasko-osigranje

Kasko-osiguranje dobrovoljno je osiguranje i može se ugovoriti kao puno ili djelomično kasko-osiguranje.

To osiguranje obuhvaća pokriće od prometne nesreće ili oštećenja na parkiralištu, pada ili udarca nekog predmeta, krađe, požara ili eksplozije, tuče, oluje, poplave i niz drugih pokrića. Djelomično kasko-osiguranje pokriva manji dio rizika kojima ste izloženi.

Premija kasko-osiguranja ovisi o dobi osiguranika, vrsti i cijeni vozila, snazi motora, starosti vozila itd.

Kasko ipak ne štiti neograničeno

Većina vozača odabire puni kasko, posebice za nove automobile jer je u njemu uključen rizik od krađe. Ipak treba naglasiti kako ste tim osigurali pokriće samo za prvu štetu ili nezgodu. Iako se uvjeti razlikuju, većina će vam osiguravatelja obračunati maluse pri svakoj sljedećoj šteti. Primjerice, pri drugoj šteti možete dobiti malus od 30 %, odnosno čak 50 % pri trećoj šteti, a visina malusa ovisi o uvjetima osiguravajuće kuće.

Ako želite pokriće samo za određene grupe rizika, uz isključenje rizika prometne nesreće, možete ugovoriti djelomični kasko uz nižu premiju.

Primjerice, pokriće osiguranja stakla. Ako se vozite iza kamiona koji prevozi šljunak, lako je moguće da vam kamenčić ošteti vjetrobransko staklo.

Ako se to dogodi, štetu prijavite prema kombinaciji djelomičnog kaska, a puna polica i bonus se ne mijenjaju.

Pri odabiru opcija kasko-osiguranja vodite računa:

·        od kakvih se rizika želite zaštiti

·        koliko vrijedi vaš automobil

·        koliko ste spremni izdvajati za tu vrstu osiguranja.