OSIGURANJE IMOVINE

Nekretnine u kojima živimo ili koje iznajmljujemo u Hrvatskoj su veoma važne financijske investicije i zato je važno zaštiti ih od oštećenja u slučaju poplave, požara, potresa ili neke druge nepredviđene prirodne katastrofe.

Pri ugovaranju takvog osiguranja važno je dobro proučiti uvjete i koje rizike osiguranje pokriva da bismo bili sigurni kako nam polica može pomoći pri nesretnom slučaju.

Osiguranje imovine dobrovoljno je osiguranje, a predmeti osiguranja imovine mogu biti raznovrsni, primjerice, osiguranje kućanstva, turističkih apartmana, osiguranje od provalne krađe i razbojstva, osiguranje od loma, osiguranje građevinskih objekata u izgradnji, objekata u montaži, osiguranje usjeva i nasada te životinja.

Policom osiguranja kućanstva možete osigurati građevinski dio nekretnine (svi građevinski dijelovi kuće ili stana, pločice, parketi, instalacije i pomoćni objekti) i predmete koji se nalaze u kućanstvu (namještaj, tehnika, odjeća i obuća, novac, nakit, umjetnine, troškovi izrada osobnih isprava i dokumenata, zidne i podne obloge, rolete i stakla) od najčešćih rizika poput provale, požara, izljeva vode zbog puknuća cijevi i kvarova na vodovodnim i kanalizacijskim instalacijama.

Osiguranje od prirodnih katastrofa može se ugovoriti kao posebno osiguranje imovine ili dodatno osiguranje uz policu osiguranja kućanstava jer standardne police ne pokrivaju štetu nastalu uslijed potresa i poplava nastalih djelovanjem prirodnih sila.

Policom osiguranja turističkih apartmana najčešće možete osigurati stvari u apartmanu kao što su namještaj, kućanski uređaji, ukrasni predmeti, stvari gosta koje služe za osobnu upotrebu i potrošnju, dokumenti i stvari posebne vrijednosti poput novca i nakita te odgovornost prema trećim osobama u svojstvu najmodavca, a stvari vaših gostiju i oprema vašeg apartmana osigurani su od rizika požara, udara groma i eksplozije, izlijevanja vode iz vodovodnih i kanalizacijskih cijevi, loma stakla, provalne krađe i razbojstva, oluje, tuče, poplave i bujice, pada i udara letjelice i drugih opasnosti.

Osiguranjem od rizika provalne krađe i razbojstva pruža se osiguravajuća zaštita od izvršenja ili pokušaja provalne krađe i razbojstva, kao i obijesti (vandalizma) tijekom provalne krađe. Uobičajeno je da se osiguranje može zaključiti na ukupnu vrijednost stvari („svota osiguranja“) ili na dio ukupne vrijednosti („na prvi rizik“). Od tog se rizika osiguravaju pokretne stvari u zgradama ili prostorijama, namještaj i uređaji u uredima, ugostiteljskim objektima i ustanovama, novac, dragocjenosti, vrijednosni papiri, zbirke, zalihe robe i sirovina, poluproizvodi, gotovi proizvodi, pomoćni i potrošni materijal, oprema, novac i druge vrijednosti tijekom prijevoza i prijenosa, predmeti u muzejima i na izložbama, u crkvama i javnim knjižnicama.

Pod osiguranjem životinja ponajprije pomislimo na osiguranje kućnih ljubimaca koje najčešće pokriva troškove liječenja kućnog ljubimca (klinički pregled, uobičajeni testovi, rendgenski i ultrazvučni pregledi, liječenje, lijekovi i operacije) i odgovornost za štetu koju napravi ljubimac.

Međutim, ne zaboravimo da se osiguranjem životinja može pružiti osiguravajuća zaštita od ugibanja osigurane životinje, eutanazija osigurane životinje te da je u pokriću šteta uzrokovana bolešću osigurane životinje i/ili nesretnim slučajem, a uobičajeno je da se dodatno može ugovoriti osiguranje gubitka teleta ili ždrebeta pri porodu, osiguranje rasplodnih grla od gubitka rasplodne sposobnosti, osiguranje životinja na izložbama, osiguranje životinja tijekom izdržavanja karantene, osiguranje životinja od rizika kastracije, osiguranje životinja u sabiralištima, pri osiguranju pčela uništenje ili oštećenje košnica, saća i meda, osiguranje izmakle koristi pri izbijanju klasične svinjske kuge.