„OPROSTITE IMAM PROBLEM“ – NA ŠTO SE NAJVIŠE HANFI ŽALE KORISNICI OSIGURANJA?

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga kao nadzorno tijelo za sektore financijskih usluga zaprima predstavke građana i pravnih osoba u vezi s radom subjekata nadzora iz svoje nadležnosti.

U vremenima krize osobito je važno povjerenje građana da će se financijske usluge pružati u skladu sa zakonom, na etičan način te da će pružatelji usluga ispuniti sve preuzete obaveze. Stoga je važno osigurati da regulativa omogući primjerenu i proporcionalnu zaštitu svima, ali i da svi tržišni sudionici budu u mogućnosti jednako i slobodno nuditi svoje proizvode na tržištu.

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga kao nadzorno tijelo za sektore financijskih usluga zaprima predstavke građana i pravnih osoba u vezi s radom subjekata nadzora iz svoje nadležnosti.

U prvih šest mjeseci ove godine HANFA je zaprimila 97 predstavki, od čega se njih 58 odnosilo na predstavke iz područja osiguranja. Broj zaprimljenih predstavki u odnosu na veličinu financijskog nebankarskog tržišta nije statistički značajan, već je indikativan, no HANFA uzima u obzir i analizira svaku zaprimljenu predstavku.

Rješavanje odštetnih zahtjeva

Analizirajući 58 predstavki iz područja osiguranja zaprimljenih tijekom prvih šest mjeseci ove godine, najveći udjel odnosio se na predstavke u vezi s obveznim osiguranjem od auto odgovornosti i kasko osiguranjem, 45,3 posto. Najčešće je bila riječ o predstavkama u vezi s utvrđivanjem osnovanosti odštetnih zahtjeva te predstavkama u vezi s rokovima dostave i sadržajem tzv. utemeljenog odgovora/obrazložene ponude koja društva dostavljaju osiguranicima. U tom segmentu česte su bile predstavke zbog neodgovaranja društva na pritužbe i prigovore potrošača, a za što je propisan zakonski rok od 15 dana.

Rast predstavki nakon potresa

Na drugom mjestu su predstavke iz područja osiguranja imovine, njih 22,6 posto. Pritom je zabilježen rast broja te vrste predstavki zbog potresa u Zagrebu u ožujku 2020., i to ponajprije zbog ugovorene franšize i podosiguranja, a s čime sami osiguranici, zbog nedovoljnog čitanja uvjeta osiguranja i ugovora, nisu bili primjereno informirani.

Potres u Zagrebu rezultirao je porastom šteta u području osiguranja imovine, ali i ubrzao porast premije i razvoj svijesti potrošača o važnosti osiguranja imovine s pokrićem rizika od potresa. No, udjel te vrste osiguranja još uvijek je relativno malen u ukupnom osiguranju s obzirom da je riječ o tek oko 100.000 takvih ugovora.

Smjernice za bolju zaštitu korisnika

Udjel predstavki iz područja zdravstvenog osiguranja iznosi 7,5 posto, a nešto manji udjel, od 5,7 posto odnosi se na predstavke iz područja životnog osiguranja. U segmentu osiguranja kredita bilo je 3,8 posto predstavki, a isti postotak odnosio se i na osiguranja od odgovornosti. Na ostale vrste osiguranja otpadalo je 11,3 posto predstavki.

Zato je na temelju nadzora društava i direktne komunikacije s korisnicima osiguranja, HANFA ove godine donijela Smjernice za obavljanje poslova osiguranja, u cilju bolje zaštite potrošača i poboljšanja poslovnih praksi društava za osiguranje.

Smjernice detaljnije razrađuju postupanje društava za osiguranje tijekom životnog vijeka proizvoda osiguranja, od kreiranja i izrade samog proizvoda preko njegove distribucije i prodaje, do nadgledanja. Izrađene su radi smanjenja rizika od neadekvatnog pristupanja u poslovnim procesima te sprječavanja eventualnih neujednačenosti i nedosljednosti u primjerni zakonskih propisa, bilo od strane društava ili distributera osiguranja.

Želite se javiti Hanfi? Pišite nam

Imate li problem kojeg ne može riješiti kao korisnici usluga mirovinskih i investicijskih fondova, osiguranja, leasinga?

Svoje upite, primjedbe, komentare, predstavke, pohvale i sl. koji se odnose na subjekte nadzora Hanfe i/ili rad Hanfe uputite na mail adresu potrosaci@hanfa.hr ili putem Obrasca