ONLINE PREDAVANJE: TRANSPARENTNOST ODRŽIVIH ULAGANJA

Novo edukativno predavanje iz serijala online predavanja za građane bit će održano 17. listopada 2022. s početkom u deset sati.

Tema predavanja u listopadu bit će „Transparentnost održivih ulaganja“, a osmišljena je u sklopu obilježavanja Svjetskog tjedna ulagatelja, koji će ove godine biti posvećen temi „zelenih ulaganja“.

Tom prilikom bit će riječi o obavezama tržišnih sudionika kada je riječ o izvještavanju o toj temi, ali i o integraciji rizika održivosti u ukupne rizike poslovanja.

Pravila transparentnosti primjenjuju se neovisno o tome primjenjuju li tržišni sudionici u svom poslovanju koncept održivosti ili ne. Ako ga primjenjuju, trebaju opisati načine na koje to čine te periodički o tome izvještavati. Ako ga ne primjenjuju, trebaju obrazložiti razloge zbog kojih to ne čine, uz izjavu planiraju li ga, i u kojem roku, početi primjenjivati. Više detalja moći ćete saznati na samom predavanju, a za prisustvovanje je dovoljna samo prethodna prijava na e-mail: edukacija@hanfa.hr, nakon čega će na vašu e-mail adresu biti poslana uputa za praćenje predavanja.

Održavanje besplatnih predavanja za građane, izdavanje edukativnih publikacija i letaka, samo su dio aktivnosti koje Hanfa poduzima u cilju povećanja ukupne razine financijske pismenosti i osvještavanja potrošača o njihovim pravima i obaveza u području financija.