ODRŽANA STUDENTSKA RASPRAVA O PRIJEVARAMA U DOBA DIGITALNIH FINANCIJA

U utorak, 9. travnja 2024. održana je studentska rasprava na temu „Financijske prijevare u doba digitalnih financija“.

U utorak, 9. travnja 2024. održana je studentska rasprava na temu „Financijske prijevare u doba digitalnih financija“.

Riječ je o studentskoj raspravi koja je dio tradicionalne suradnje Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga i Hrvatske narodne banke sa studentima.

Ove je godine rasprava održana na Zagrebačkoj školi ekonomije i menadžmenta (ZŠEM). Svake godine studenti raspravljaju o aktualnoj temi iz područja financija. U pripremi za raspravu ove su im godine pomogli Anja Tkalčević iz Direkcije za praćenje zaštite potrošača i edukaciju Hanfe i Josip Pintarić iz Ureda za praćenje zaštite potrošača HNB-a. Studenti ZŠEM-a Lovro Nevidal, Dominic Markovina, Ivan Tokić, Marin Lesić, Lovro Lesić i Roko Jurić bili su podijeljeni u dva tima te pripremili izlaganja o najčešćim prijevarama koje se događaju na financijskom tržištu. Tom su prilikom izložili i što financijske institucije, društva i regulatori rade kako bi zaštitili potrošače od prijevara, ali i što sami građani/potrošači mogu poduzeti da ne bi postali žrtve takvih prijevara.

Ovoj edukativnoj raspravi prisustvovali su zainteresirani studenti ZŠEM-a koji su se i sami, zajedno s dekanom dr. sc. Matom Njavrom, aktivno u nju uključili.