NEOČEKIVANI DOGAĐAJI - RIZICI KOJI PRIJETE SVIMA

Mnogo je nepredvidivih događaja kojima ste tijekom života izloženi, a cilj je osiguranja zaštititi vas od njih kako bi mogući gubitak bio manji.

Ponekad šteta koja nastane nepredviđenim događajem nije posljedica vaše pogreške i nepažnje, nego splet okolnosti na koje niste mogli utjecati, kao što je bio nedavni potres u Zagrebu i okolici. Iako se takvi događaji ne mogu spriječiti, važno se od njih zaštititi. Ako dobro promislite o budućim rizicima koji mogu dovesti do nepredviđenih događaja s financijskim i zdravstvenim štetama, osiguranjem se možete zaštititi.

Postoje različite vrste rizika. Zaštita od nekih rizika propisana je zakonom (primjerice, obvezno zdravstveno osiguranje i obvezno osiguranje vlasnika odnosno korisnika motornih vozila od odgovornosti za štete trećim osobama), a od ostalih biste se trebali sami zaštititi koliko možete i u pravoj mjeri, ovisno o budućim neočekivanim događajima za koje predviđate da bi za vas mogli biti rizični na osobnoj, obiteljskoj i poslovnoj razini.

Neočekivani ali mogući događaji kao što su požari, poplave, potresi, udari groma i jaka nevremena nisu rijetki. Štoviše, čini se da su sve češći u posljednje vrijeme zbog posljedica klimatskih promjena.

Zato su osiguranje od požara i elementarnih šteta važni pri promišljanju o budućim neočekivanim rizicima koji u slučaju događaja dovode do financijskih i zdravstvenih šteta.

Nadalje, uz današnji užurbani način života, pozornost svakako treba posvetiti i vlastitom zdravlju, odnosno zdravstvenim problemima koji su nepredvidivi, kao i vlastitoj sigurnosti i sigurnosti svoje obitelji u vidu opasnosti od nezgode i smrti.

Tri osnovna koraka zaštite od rizika:

1. Štednja za neočekivane buduće događaje kao što su otkaz na radnome mjestu, smanjenje plaće, bolest, nesposobnost za rad i sl. (tzv. „fond za crne dane“).

Preporučuje se da taj fond bude toliki da pokriva sve troškove života vaše obitelji (uključujući i otplate kredita) za šest mjeseci kako biste vi i vaša obitelj bili osigurani u slučaju neočekivanih budućih događaja.

2. Procjena potencijalne štete koju neočekivani budući događaj može prouzročiti.

Ta šteta može biti zdravstvena ili financijska. Primjerice, u požaru najčešće strada imovina, no i ozljede ukućana česta su pojava, dok su u poplavama, potresima, udarima groma i jakim nevremenima najčešći financijski gubici.

Stoga je važno razmisliti o ugovaranju osiguranja imovine, ali i osiguranja od požara i elementarnih šteta kako biste zaštitili svoju imovinu i obitelj te smanjili financijski gubitak.

Važno je napomenuti da pojedini rizici donose veću štetu od drugih, stoga je rizik koji donosi veću štetu rizik o kojem biste trebali razmisliti pri donošenju odluke da se što prije i što bolje osigurate.

3. Odluka o ugovaranju životnog osiguranja, ostalih osiguranja imovine, osiguranja od odgovornosti za upotrebu motornih vozila i dobrovoljnoga dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja.

Ako imate stambeni ili neki drugi kredit, a o vašim prihodima ovisi vaša obitelj, mudro je razmisliti o ugovaranju životnog osiguranja kako bi vaši najmiliji bili zaštićeni u situaciji koja za vas može biti fatalna.

Ako ste vlasnik poduzeća, možete se osigurati od gubitka prihoda koji nećete ostvariti ako se dogodi kakav zastoj u poslovanju, što god bio uzrok zastoja (prirodne katastrofe, kvar na strojevima, gubitak podataka u slučaju hakerskog napada itd.). Pri tome je važno imati i plan kojim ćete svoje poduzeće što efikasnije vratiti u redovno poslovanje.

Najbolje je osiguranje od negativnih posljedica bilo kojeg nepredvidivog događaja pripremiti se i zaštititi, pa će i moguća šteta od takvog događaja biti manja i lakše nadoknadiva.