MIROVINSKI FONDOVI DO LIPNJA 2020.: UZ RAST IMOVINE I GODIŠNJI MIREXI U PLUSU

Neto imovina obveznih mirovinskih fondova iznosila je 13 milijardi kuna s rastom od 6,58 % u odnosu na kraj lipnja prošle godine, a rasla je i za 3,94 % u odnosu na ovogodišnji ožujak.

Mirovinski fondovi u Hrvatskoj nastavljaju s rastom ukupne imovine i oporavljaju se od prvotnog pandemijskog šoka. Ukupna neto imovina svih (obveznih i dobrovoljnih) mirovinskih fondova premašila je 119 milijardi kuna, što je za 6,75 % više u odnosu na lipanj 2019. te za 4 % više u odnosu na kraj ožujka 2020. godine.

Obvezni mirovinski fondovi „teški“ 105 milijardi kuna

Daleko najveći udio imovine zbog načina izdvajanja sredstava iz osobnih primanja odnosi se naravno na obvezne mirovinske fondove. Njihova je ukupna neto imovina od 13 milijardi kuna zabilježila rast od 6,58 % u odnosu na kraj lipnja prošle godine, a rasla je i za 3,94 % u odnosu na ovogodišnji ožujak.

Obvezni mirovinski fondovi imaju više od 2 milijuna članova, a daleko najveći broj članova ulaže u fondove kategorije B (1,94 milijuna građana, odnosno 95 % osiguranika), čija je imovina na kraju lipnja iznosila 105,6 milijardi kuna. Zbog postojeće zakonske regulative od 2019. mlađi se članovi na početku rada preusmjeravaju u fondove kategorije A, pa je započeo intenzivniji rast broja članova u toj kategoriji te ih je krajem lipnja bilo 52,2 tisuće, dok je u fondu kategorije C registrirano 42,8 tisuća osiguranika.

Kategorije obveznih mirovinskih fondova razlikuju se prema primjerenosti određenoj životnoj dobi, investicijskoj strategiji i ograničenjima ulaganja. Građani kojima je do mirovine ostalo više od 10 godina mogu odabrati kategoriju A, B ili C. Građani kojima je ostalo od 5 do 10 godina mogu štedjeti u kategoriji B ili C, a oni kojima je do odlaska u starosnu mirovinu ostalo manje od 5 godina štede isključivo u kategoriji C.

Kratkoročni utjecaj virusa na dugoročno stabilne prinose

Ovisno o strukturi ulaganja različite kategorije mirovinskih fondova ostvaruju i različite prinose na ulaganja svojih članova. U prvom tromjesečju 2020. ti su prinosi bili pod negativnim utjecajem tržišta, a drugo je tromjesečje pokazalo blagu stabilizaciju. To je dovelo do skromnih, ali pozitivnih jednogodišnjih prinosa na sve kategorije obveznih mirovinskih fondova (0,92 % kategorija A, 1,68 % kategorija B i 1,12 % kategorija C).

No u kraćem roku, dok se situacija na dioničkim tržištima ne stabilizira i ne dođe do oporavka tržišta, mogu se ponovo pojaviti i negativni prinosi. Primarno se to odnosi na fondove kategorije A i B, koji su više izloženi dioničkim tržištima. Međutim, povijesni prinosi mirovinskih fondova svih kategorija pokazuju da oni na srednji i dulji rok ostvaruju pozitivne prinose i da mirovine zbog pandemije koronavirusa nisu ugrožene.

Iako se kretanja prinosa u budućnosti ne mogu sa sigurnošću predvidjeti, koristan je podatak da su krajem lipnja 2020. mirovinski fondovi kategorije A ostvarili anualizirani prinos (prosječni godišnji prinos od početka rada) od 6,53 %, fondovi kategorije B anualizirani prinos od 5,40 % i fondovi kategorije C anualizirani prinos od 5,28 %. Te prinose svakako treba imati na umu jer je ulaganje u mirovinske fondove uvijek dugoročno ulaganje.

Dobrovoljni mirovinski fondovi

U Republici Hrvatskoj djeluje osam otvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova, u koje ulažu gotovo 334 tisuće građana. Ukupna neto imovina na kraju lipnja 2020. iznosila im je 5,07 milijardi kuna, a nakon negativnih utjecaja koronavirusa na domaće i svjetsko tržište kapitala oni bilježe blagi oporavak imovine, od 4,88 % u odnosu na prethodno tromjesečje ove godine te od čak 10,5 % u odnosu na lipanj 2019. Nakon uspješne prošle godine, u kojoj su fondovi ostvarili prosječne prinose od 5,4 % do 13,8 %, negativan utjecaj virusa kratkoročno je okrenuo prinose u obrnutom smjeru, zbog čega se godišnji prinos na kraju lipnja 2020. kretao u rasponima od negativnih 2,6 % do pozitivnih 1,6 %. No od početka poslovanja anualizirani prinosi kreću se od 3,26 % do 7,07 %.

U ulagačkoj strukturi otvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova obveznice čine 65,3 % ulaganja, u dionice se ulaže 22,4 %, u investicijske fondove 6,1 % te u novčana sredstva 6,2 % imovine. Više od 80 % portfelja pripada domaćim financijskim instrumentima.

Rast imovine zatvorenih mirovinskih fondova

U Republici Hrvatskoj djeluje i 20 zatvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova, koji imaju gotovo 45 tisuća članova. Na kraju lipnja 2020. neto imovina iznosila im je 1,079 milijardi kuna, što je za 7,5 % više u odnosu na lipanj 2019. odnosno za 5,4 % više u odnosu na kraj ožujka 2020. Oporavak na tržištima time se blago odrazio i na oporavak zatvorenih mirovinskih fondova. Godišnji prinosi na kraju lipnja tek su u fazi oporavka i kreću se od negativnih 1,68 % do pozitivnih 2,03 %, a od početka djelovanja bilježe raspone od 6,88 % do 2,59 %.


Detaljnije podatke o tržištu mirovinskih fondova potražite u Hanfinim statističkim publikacijama