KUPNJOM PRODULJENOG JAMSTVA ELEKTRONIČKIH UREĐAJA NE KUPUJETE NUŽNO USLUGU OSIGURANJA

Hanfa je utvrdila tijekom obavljanja svojih aktivnosti kako se potrošačima u Hrvatskoj nudi usluga tzv. produljenog jamstva, i to uglavnom uz kupnju bijele tehnike, elektroničkih uređaja i slične robe široke potrošnje

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa) utvrdila je tijekom obavljanja svojih aktivnosti kako se potrošačima u Hrvatskoj nudi usluga tzv. produljenog jamstva, i to uglavnom uz kupnju bijele tehnike, elektroničkih uređaja i slične robe široke potrošnje.

Tu uslugu nude treća društva koja nisu prodavatelj ni proizvođač tih uređaja, kao ni licencirana društva za osiguranje te se ona često pogrešno smatra tvorničkim jamstvom ili financijskom uslugom osiguranja.

Osnovno obilježje usluge produljenog jamstva jest da kupac robe uplati određeni iznos kako bi dobio dodatno jamstvo nakon isteka tvorničkog / proizvođačkog jamstva, a koje je po opsegu jednako ili šire od njega.

Nije jamstvo proizvođača ili prodavača

Stoga je tu uslugu potrebno razlikovati od usluge jamstva koje može nuditi sam proizvođač ili prodavač određene robe, a kojim se osigurava popravak ili zamjena uređaja u jamstvenom roku u slučaju postojanja nedostataka uređaja odnosno kada uređaj ne zadovoljava specifikacije ili druge zahtjeve iz ugovora.

Osim što uslugu produljenog jamstva ne pruža prodavatelj ni proizvođač uređaja, takvo produljeno jamstvo odnosi se na popravak ili zamjenu robe u slučaju ostvarenja određenih rizika koji su definirani ugovorom, a koji mogu obuhvaćati bitno širi spektar rizika od onih iz tvorničkog jamstva, poput primjerice krađe, poplave, udara groma i slično.

Dobro provjeriti ugovor

S obzirom na mogući široko definirani opseg pokrića rizika koji su budući i neizvjesni, usluga produljenog jamstva može biti pogrešno zamijenjena za uslugu osiguranja imovine. Stoga  potrošači prilikom ugovaranja takvih usluga trebaju iz odredbi ugovorne dokumentacije provjeriti ulaze li u ugovorni odnos s društvom za osiguranje ili možda s društvima koja nisu licencirana i registrirana za poslove osiguranja.

Naime, ta društva pri nuđenju produljenog jamstva ne djeluju ni kao distributeri usluge osiguranja pa je stoga tu uslugu potrebno razlikovati od npr. osiguranja elektroničkih uređaja, mobilnih telefona i (druge) imovine, a koja se nude na hrvatskom tržištu osiguranja.

Jer, u slučaju osiguranja imovine kod društava za osiguranje vlasnik osigurane imovine ugovorom ujedno mora biti određen kao osiguranik odnosno korisnik osiguranja te se njemu u slučaju nastanka osiguranog slučaja isključivo isplaćuje novčani iznos – osigurnina, i to direktno na njegov račun ili indirektno plaćanjem servisu preko računa popravka.

Nije financijska usluga

Stoga se kod regulirane financijske usluge osiguranja ne radi zamjena uređaja ili popravak koji organizira sâmo društvo koje nudi uslugu, a kao što je to slučaj kod opisane usluge produljenog jamstva.

S obzirom na sve navedeno te na to da usluga produljenog jamstva u ovom slučaju nije financijska usluga niti je na bilo koji način regulirana od strane Hanfe (odnosno Hanfa ne nadzire poslovanje pružatelja tih usluga niti im izdaje dozvole za rad), Hanfa ne može arbitrirati u slučaju prijepora između pružatelja i korisnika usluge produljenog jamstva. U slučaju prijepora korisnici te usluge mogu zaštitu svojih prava ostvarivati pred nadležnim sudom odnosno na druge načine eventualno predviđene sklopljenim ugovorom o produljenom jamstvu.

 

U tablici su prikazana najčešća i uobičajena obilježja produljenih i tvorničkih jamstava te njihova razlika u odnosu na uslugu osiguranja imovine koju uobičajeno nude društva za osiguranje

Obilježje Produljeno jamstvo Tvorničko jamstvo Osiguranje imovine
Pružatelj Trgovačko društvo Proizvođač uređaja ili prodavatelj uređaja Društvo za osiguranje
Osigurani rizik Nedostatak stvari/stvar ne zadovoljava određene zahtjeve/specifikacije nakon isteka osnovnog jamstva ili/i krađa, poplava, strujni udar i slični budući i neizvjesni rizici, ovisno o uvjetima ugovora Nedostatak stvari/stvar ne zadovoljava određene zahtjeve/specifikacije iz jamstva Krađa, poplava, strujni udar i slični budući i neizvjesni rizici ili/i nedostatak stvari/stvar ne zadovoljava određene zahtjeve/specifikacije nakon isteka osnovnog jamstva,  ovisno o uvjetima ugovora 
Naknada štete Popravak ili zamjena uređaja Popravak ili zamjena uređaja Isplata osigurnine, tj. novčanog iznosa