IMOVINA UCITS FONDOVA NA KRAJU VELJAČE IZNOSILA JE 2,4 MILIJARDI EURA

Ukupna neto imovina UCITS fondova na kraju mjeseca bila je za 1,7% veća u odnosu na prethodni mjesec.

U veljači 2024. poslovalo je ukupno 108 UCITS fondova. Ukupna neto imovina UCITS fondova na kraju mjeseca iznosila je 2,4 mlrd. EUR te je bila za 41,1 mil. EUR, ili 1,7 %, veća u odnosu na prethodni mjesec. Neto imovina obvezničkih fondova na kraju veljače činila je 37,2 % ukupne neto imovine svih UCITS fondova, dok su dionički i mješoviti fondovi činili 16,4 % odnosno 11,1 % ukupne neto imovine UCITS fondova. Ukupne neto uplate svih UCITS fondova u veljači bile su pozitivne i iznosile su 67,8 mil. EUR. Pozitivne neto uplate u veljači su ostvarili novčani fondovi 46,1 mil. EUR, fondovi iz kategorije „ostali“ 24,0 mil. EUR, dionički 5,7 mil. EUR, dok su negativne mjesečne neto uplate ostvarili mješoviti fondovi -1,8 mil. EUR, napajajući -2,7 mil. EUR i obveznički -19,3 mil. EUR. U veljači 2024. pozitivan prosječni mjesečni prinos ponderiran imovinom imale su sve vrste UCITS fondova, osim novčanih i to: dionički (0,8 %), napajajući (0,1 %), fondovi iz kategorije „ostali“ (1,2 %), mješoviti (0,8 %) i obveznički (0,9 %), dok je za novčane fondove taj prinos iznosio -0,5 %. Prosječni godišnji prinos ponderiran imovinom na kraju veljače 2024. iznosio je za dioničke fondove 7,4 %, mješovite 5,9 %, fondove iz kategorije „ostali“ 15,4 %, napajajuće 2,5 % i obvezničke 9,5 %.

Neto imovina Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji na kraju veljače iznosila je 150,5 mil. EUR (mjesečni pad od 0,5 %), pri čemu je mjesečni prinos fonda iznosio -0,4 %.

Cjelovito Izvješće dostupno je na stranicama Hanfe.