IMOVINA UCITS FONDOVA NA KRAJU VELJAČE IZNOSILA JE 18,9 MILIJARDI KUNA

Ukupna neto imovina UCITS fondova na kraju veljače za 10,05 % manja nego prethodni mjesec

U veljači 2022. poslovalo je ukupno 95 UCITS fondova, a njihova ukupna neto imovina na kraju mjeseca iznosila je 18,97 mlrd. HRK te je bila za 2,1 mlrd. HRK, odnosno 10,05 % manja u odnosu na prethodni mjesec. Odraz je to smanjene vrijednosti udjela na temelju negativnih tržišnih kretanja, ali i neto odljeva sredstava iz fondova. Negativne neto odljeve u veljači 2022. zabilježile su sve vrste UCITS fondova, gdje su obveznički UCITS fondovi zabilježili neto odljeve od -1,28 mlrd. HRK, a slijedili su mješoviti UCITS fondovi s neto odljevima od -107,0 mil. HRK i dionički UCITS fondovi s neto odljevima od -102,42 mil. HRK. Fondovi iz kategorije „ostali“ te napajajući UCITS fondovi zabilježili su neto odljeve u visini od -46,21 mil. HRK odnosno -14,35 mil. HRK. Neto imovina obvezničkih fondova na kraju veljače činila je 69,1 % ukupne neto imovine svih UCITS fondova, dok su dionički i mješoviti fondovi činili 11,4 % odnosno 6,8 % ukupne neto imovine UCITS fondova. Što se tiče prosječnog mjesečnog prinosa ponderiranog imovinom, i u veljači su sve vrste UCITS fondova ostvarile negativan mjesečni prinos s obzirom na pad cijena na globalnim dioničkim i obvezničkim tržištima, i to: dionički -5,45 %, mješoviti -3,94 %, ostali -2,53 %, napajajući -2,37 %, i obveznički -2,06 %.

Neto imovina Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji na kraju veljače iznosila je 987,0 mil. HRK (mjesečni pad od 0,43 %), pri čemu je mjesečni prinos fonda iznosio -0,32 %.

Cjelovito Izvješće dostupno je na stranicama Hanfe.