IMOVINA UCITS FONDOVA NA KRAJU SVIBNJA IZNOSILA JE 2,7 MILIJARDI EURA

Ukupna neto imovina UCITS fondova na kraju mjeseca bila je za 2,4% veća u odnosu na prethodni mjesec.

U svibnju 2024. poslovalo je ukupno 111 UCITS fondova. Ukupna neto imovina UCITS fondova na kraju mjeseca iznosila je 2,7 mlrd. EUR te je bila za 61,5 mil. EUR ili 2,4 % veća u odnosu na prethodni mjesec. Ukupne mjesečne neto uplate svih UCITS fondova u svibnju su bile pozitivne i iznosile su 25,0 mil. EUR. Negativne neto uplate ostvarili su napajajući fondovi (-0,16 mil. EUR), obveznički fondovi (-0,21 mil. EUR) i fondovi iz kategorije „ostali“ (-0,24 mil. EUR). Pozitivne neto uplate ostvarili su mješoviti fondovi (0,5 mil. EUR), dionički fondovi (1,9 mil. EUR) i novčani fondovi (23,1 mil. EUR).

if.JPG

Neto imovina obvezničkih fondova na kraju svibnja činila je 35,9 % ukupne neto imovine svih UCITS fondova, fondova iz kategorije „ostali“ 26,8 %, dok su dionički i mješoviti fondovi činili 16,4 % odnosno 5,9 % ukupne neto imovine UCITS fondova. U svibnju 2024. sve su vrste UCITS fondova imale pozitivan prosječni mjesečni prinos ponderiran imovinom: dionički (2,3 %), napajajući (1,6 %), fondovi iz kategorije „ostali“ (0,5 %), mješoviti (0,8 %), novčani (0,3 %) i obveznički (0,4 %). Prosječni godišnji prinos ponderiran imovinom na kraju svibnja 2024. iznosio je za dioničke fondove 23,9 %, mješovite 7,3 %, fondove iz kategorije „ostali“  5,1 %, napajajuće 8,6 % i obvezničke 2,7 %.

Neto imovina Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji na kraju svibnja iznosila je 168,0 mil. EUR (mjesečni rast od 2,5 %), pri čemu je mjesečni prinos fonda iznosio 2,7 %.

Cjelovito Izvješće dostupno je na stranicama Hanfe.