IMOVINA UCITS FONDOVA NA KRAJU SVIBNJA IZNOSILA JE 19,8 MILIJARDI KUNA

Ukupna neto imovina UCITS fondova na kraju svibnja iznosila je 19,8 milijardi kuna

U svibnju 2021. godine poslovala su ukupno 92 UCITS fonda, dok su 3 UCITS fonda u likvidaciji, čime je ukupan broj UCITS fondova u svibnju 2021. nepromijenjen u odnosu na prethodni mjesec. Ukupna neto imovina UCITS fondova na kraju svibnja iznosila je 19,8 mlrd. HRK te je bila za 0,7 % viša nego prethodni mjesec. Tome su ponovno doprinijele pozitivne neto uplate od 163,4 mil. HRK, koje su zabilježile sve kategorije fondova (dionički fondovi sa 43,9 mil. HRK, obveznički fondovi sa 40,2 mil. HRK te kategorija ostali fondovi sa 38,4 mil. HRK neto uplata). Uz neto uplate rastu neto imovine UCITS fondova pozitivno su doprinijela i pozitivna tržišna kretanja. Najviši mjesečni prinos od 2,13 % u svibnju 2021. ostvarili su dionički fondovi, dok su mjesečni prinosi obvezničkih, mješovitih i ostalih fondova bili između 0,07 % i 0,24 %. Neto imovina obvezničkih fondova na kraju svibnja 2021. činila je 74,7 % ukupne neto imovine svih UCITS fondova, dok su dionički i mješoviti fondovi činili 10,1 %, odnosno 5,8 % ukupne neto imovine UCITS fondova.
Imovina Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji na kraju svibnja iznosila je 1,03 mlrd. HRK, što je blagi mjesečni rast od 0,8 %, pri čemu je mjesečni prinos fonda iznosio -0,6 %.


Cjelovito Izvješće dostupno je na stranicama Hanfe.