IMOVINA UCITS FONDOVA NA KRAJU STUDENOGA IZNOSILA JE 21,6 MILIJARDI KUNA

Ukupna neto imovina UCITS fondova na kraju studenoga za 0,57 % manja nego prethodni mjesec

U studenome 2021. poslovala su ukupno 93 UCITS fonda (jedan manje nego u prethodnom mjesecu jer je 1 fond iz kategorije „ostali“ prestao s radom), a ukupna neto imovina UCITS fondova na kraju mjeseca iznosila je 21,6 mlrd. HRK te je bila 0,57 % manja nego prethodni mjesec. Nastavljen je trend pozitivnih ukupnih neto uplata koje su iznosile 10,1 mil. HRK. Pozitivne neto uplate zabilježili su svi UCITS fondovi osim obvezničkih, dionički fondovi (29,7 mil. HRK), mješoviti fondovi (51,3 mil. HRK), napajajući fondovi (38,9 mil. HRK) te kategorija ostali fondovi (55,2 mil. HRK), dok su obveznički fondovi ostvarili negativne neto uplate (-165,0 mil. HRK). U studenome 2021. sve su kategorije UCITS fondova, osim napajajućih, imale negativan imovinom ponderirani prosječni mjesečni prinos: dionički -1,71 %, fondovi iz kategorije ostali -0,71 %, mješoviti -1,42 %, napajajući fondovi 0,38 %, te obveznički fondovi -0.64 %. Neto imovina obvezničkih fondova na kraju studenoga činila je 71,0 % ukupne neto imovine svih UCITS fondova, dok su dionički i mješoviti fondovi činili 10,9 %, odnosno 6,6 % ukupne neto imovine UCITS fondova.

Imovina Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji na kraju studenoga iznosila je 978,2 mil. HRK (mjesečni pad od 1,9 %), pri čemu je mjesečni prinos fonda iznosio -1,68 %.

Cjelovito Izvješće dostupno je na stranicama Hanfe.