IMOVINA UCITS FONDOVA NA KRAJU SRPNJA IZNOSILA JE 20,7 MILIJARDI KUNA

Ukupna neto imovina UCITS fondova na kraju srpnja za 2,4 % viša nego prethodni mjesec

I u srpnju 2021. poslovala su ukupno 93 UCITS fonda, a ukupna neto imovina UCITS fondova na kraju mjeseca iznosila je 20,7 mlrd. HRK te je bila za 2,4 % viša nego prethodni mjesec. Tome su, kao i prethodni mjesec, uz pozitivna tržišna kretanja ponovno doprinijele i pozitivne ukupne neto uplate od 384,4 mil. HRK. Neto uplate zadržale su pozitivan predznak u svim kategorijama fondova (dionički fondovi 25,1 mil. HRK, obveznički fondovi 236,8 mil. HRK, napajajući fondovi 44,8 mil. HRK te kategorija ostali fondovi 44,6 mil. HRK). U srpnju 2021. najviši imovinom ponderirani prosječni mjesečni prinos od 1,13 % imali su napajajući fondovi, a zatim dionički (0,97 %) i mješoviti fondovi (0,80 %). Fondovi iz kategorije ostali ostvarili su mjesečni prinos od 0,41 %, a obveznički fondovi prinos od 0,25 %. Neto imovina obvezničkih fondova na kraju srpnja 2021. činila je 73,3 % ukupne neto imovine svih UCITS fondova, dok su dionički i mješoviti fondovi činili 10,4 % odnosno 6,1 % ukupne neto imovine UCITS fondova.
Imovina Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji na kraju srpnja iznosila je 1,03 mlrd. HRK, što je mjesečni pad od 1,1 %, pri čemu je mjesečni prinos fonda iznosio -0,9 %.
Cjelovito Izvješće dostupno je na stranicama Hanfe.