IMOVINA UCITS FONDOVA NA KRAJU SIJEČNJA IZNOSILA JE 21,1 MILIJARDI KUNA

Ukupna neto imovina UCITS fondova na kraju siječnja za 1,98 % manja nego prethodni mjesec

U siječnju 2022. poslovalo je ukupno 95 UCITS fondova, dva više nego u prethodnom mjesecu jer su s radom počela dva nova napajajuća fonda, a ukupna neto imovina UCITS fondova na kraju mjeseca iznosila je 21,1 mlrd. HRK te je bila za 0,4 mlrd. HRK ili 1,98 % manja u odnosu na prethodni mjesec. Nastavljen je trend negativnih ukupnih mjesečnih neto uplata zbog velikih negativnih neto uplata obvezničkih UCITS fondova (-293,6 mil. HRK), a negativne neto uplate ostvarili su i fondovi iz kategorije „ostali“ (-3,2 mil. HRK) te su ukupne neto uplate svih UCITS fondova iznosile -210,8 mil. HRK. Neto imovina obvezničkih fondova na kraju siječnja činila je 69,6 % ukupne neto imovine svih UCITS fondova, dok su dionički i mješoviti fondovi činili 11,5 % odnosno 6,9 % ukupne neto imovine UCITS fondova. Što se tiče prosječnog mjesečnog prinosa ponderiranog imovinom, sve vrste UCITS fondova ostvarile su negativan mjesečni prinos i to: napajajući -6,62 %, dionički -2,81 %, mješoviti -1,99 %, ostali -1,66 % i obveznički -0,72 %.

Neto imovina Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji na kraju siječnja iznosila je 991,2 mil. HRK (mjesečni rast od 0,15 %), pri čemu je mjesečni prinos fonda iznosio -0,59 %.

Na kraju 2021. poslovalo je 25 pravnih osoba ovlaštenih za pružanje investicijskih usluga, odnosno 6 investicijskih društava, 13 kreditnih institucija i 6 društava za upravljanje investicijskim fondovima. Za razliku od prethodnog tromjesečja, u kojem je rasla vrijednost imovine kojom su upravljale sve tri vrste navedenih pravnih osoba, u posljednjem tromjesečju 2021. rast (+9,7 %) je zabilježila jedino imovina kojom upravljaju investicijska društva, dok je pala vrijednost imovine kojom upravljaju kreditne institucije (-3,12 %) i društva za upravljanje investicijskim fondovima (-2,05 %). Nastavljen je trend rasta imovine pod skrbništvom investicijskih društava, koji je u odnosu na prethodno tromjesečje iznosio 31,29 %, a pozitivan predznak, za razliku od prethodnog tromjesečja, zabilježen je i kod imovine pod skrbništvom kreditnih institucija, koja je porasla za 27,59 %. U zadnjem tromjesečju 2021. distribuirano je 2,01 mlrd. HRK financijskih instrumenata (porast od 0,4 % u odnosu na prethodno tromjesečje), od čega čak 87,0 % čine udjeli domaćih UCITS fondova.

Cjelovito Izvješće dostupno je na stranicama Hanfe.