IMOVINA UCITS FONDOVA NA KRAJU SIJEČNJA IZNOSILA JE 2,2 MILIJARDI KUNA

Ukupna neto imovina UCITS fondova na kraju mjeseca bila je za 1,9 mil. eura veća u odnosu na prethodni mjesec.

U siječnju 2023. poslovao je ukupno 101 UCITS fond, jedan više nego u prethodnom mjesecu, i to u kategoriji ostalih fondova. Ukupna neto imovina UCITS fondova na kraju mjeseca iznosila je 2,2 mlrd. EUR te je bila za 1,9 mil. EUR ili 0,1 % veća u odnosu na prethodni mjesec. Ukupne mjesečne neto uplate svih UCITS fondova u siječnju su iznosile -26,4 mil. EUR, primarno zbog neto isplata iz obvezničkih fondova (-52,4 mil. EUR), a mjesečne neto isplate ostvarili su još i napajajući fondovi (-1,5 mil. EUR) i mješoviti fondovi (-0,4 mil. EUR). Pozitivne neto uplate ostvarili su fondovi iz kategorije „ostali“ (24,6 mil. EUR) i dionički fondovi (3,2 mil. EUR). Neto imovina obvezničkih fondova na kraju siječnja činila je 60,6 % ukupne neto imovine svih UCITS fondova, dok su dionički i mješoviti fondovi činili 12,9 % odnosno 6,7 % ukupne neto imovine UCITS fondova. U siječnju 2023. sve vrste UCITS fondova imale su pozitivan prosječni mjesečni prinos ponderiran imovinom, i to dionički 6,1 %, napajajući 3,1 %, mješoviti 2,7 %, ostali 1,7 % i obveznički 0,3 %.
Neto imovina Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji na kraju siječnja iznosila je 131,75 mil. EUR (mjesečni rast od 3,9 %), pri čemu je mjesečni prinos fonda iznosio 3,1 %.

Na kraju 2022. poslovale su 23 pravne osobe ovlaštene za pružanje investicijskih usluga, odnosno 5 investicijskih društava, 12 kreditnih institucija i 6 društava za upravljanje investicijskim fondovima. U četvrtom tromjesečju 2022. nastavljen je tromjesečni pad vrijednosti imovine kojom upravljaju investicijska društva (-3,1 %) i kreditne institucije (-2,5 %), dok je u odnosu na prethodno tromjesečje porasla vrijednost imovine kojom upravljaju društva za upravljanje investicijskim fondovima (4,5 %). Na godišnjoj razini sve tri kategorije zabilježile su pad vrijednosti imovine kojom upravljaju, i to kreditne institucije -24,3 %, investicijska društva -9,8 % te društva za upravljanje investicijskim fondovima -8,8 %. U odnosu na prethodno tromjesečje imovina pod skrbništvom investicijskih društava povećana je za 14,6 %, a imovina pod skrbništvom kreditnih institucija za 10,0 %. Na godišnjoj razini rast imovine pod skrbništvom investicijskih društava iznosi 13,5 %, dok je imovina pod skrbništvom kreditnih institucija manja za 1,6 %. U četvrtom tromjesečju 2022. distribuirano je 196,2 mil. EUR financijskih instrumenata (porast od 4,8 % u odnosu na prethodno tromjesečje), od čega su 75,8 % činili udjeli domaćih UCITS fondova, 13,7 % udjeli stranih UCITS fondova, a ostatak od 10,5 % činili su strani certifikati i ostali strani investicijski proizvodi.

Cjelovito Izvješće dostupno je na stranicama Hanfe.