IMOVINA UCITS FONDOVA NA KRAJU RUJNA IZNOSILA JE 21,5 MILIJARDI KUNA

Ukupna neto imovina UCITS fondova na kraju rujna za 1,7 % viša nego prethodni mjesec

U rujnu 2021. poslovala su ukupno 94 UCITS fonda, a ukupna neto imovina UCITS fondova na kraju mjeseca iznosila je 21,5 mlrd. HRK te je bila 1,7 % viša nego prethodni mjesec. Tome su, uz nastavljeni trend pozitivnih tržišnih kretanja, doprinijele i pozitivne ukupne neto uplate od 493,6 mil. HRK. Neto uplate i dalje su zadržale pozitivan predznak u svim kategorijama fondova (dionički fondovi sa 33,7 mil. HRK, mješoviti fondovi sa 39,4 mil. HRK, obveznički fondovi sa 324,5 mil. HRK, napajajući fondovi sa 21,5 mil. HRK te kategorija ostali fondovi sa 74,5 mil. HRK). U rujnu 2021. sve su kategorije UCITS fondova imale negativan imovinom ponderirani prosječni mjesečni prinos: obveznički fondovi -0.56 %, dionički -1,59 %, fondovi iz kategorije ostali -1,28 %, mješoviti -1,59 % te napajajući fondovi -2,46 %. Neto imovina obvezničkih fondova na kraju rujna činila je 72,8 % ukupne neto imovine svih UCITS fondova, dok su dionički i mješoviti fondovi činili 10,4 %, odnosno 6,2 % ukupne neto imovine UCITS fondova.
Imovina Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji na kraju rujna iznosila je 1,02 mlrd. HRK (mjesečni pad od 0,2 %), pri čemu je mjesečni prinos fonda iznosio -0,04 %.

Cjelovito Izvješće dostupno je na stranicama Hanfe.