IMOVINA UCITS FONDOVA NA KRAJU OŽUJKA IZNOSILA JE 18,1 MILIJARDI KUNA

Ukupna neto imovina UCITS fondova na kraju ožujka za 4,7 % manja nego prethodni mjesec

U ožujku 2022. poslovalo je ukupno 95 UCITS fondova, a njihova je ukupna neto imovina na kraju mjeseca iznosila 18,08 mlrd. HRK te je bila za 0,9 mlrd. HRK, odnosno 4,70 % niža u odnosu na prethodni mjesec. Negativne neto odljeve u ožujku 2022. zabilježile su sve vrste UCITS fondova. Obveznički UCITS fondovi zabilježili su neto odljeve od -0,87 mlrd. HRK, a slijedili su mješoviti UCITS fondovi s neto odljevima od -42,44 mil. HRK i dionički UCITS fondovi s neto odljevima od -2,25 mil. HRK. Fondovi iz kategorije „ostali“ te napajajući UCITS fondovi zabilježili su neto odljeve u visini od -90,33 mil. HRK odnosno -6,62 mil. HRK. Neto imovina obvezničkih fondova na kraju ožujka činila je 67,8 % ukupne neto imovine svih UCITS fondova, dok su dionički i mješoviti fondovi činili 12,3 % odnosno 7,0 % ukupne neto imovine UCITS fondova. Prosječni mjesečni prinos ponderiran neto imovinom bio je pozitivan u svim kategorijama osim obvezničkih UCITS fondova koji su ostvarili prinos od -0,13 %. Pozitivne mjesečne prinose ostvarile su sljedeće kategorije UCITS fondova: dionički 2,16 %, mješoviti 1,08 %, ostali 0,80 % i napajajući 2,30 %.
Neto imovina Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji na kraju ožujka iznosila je 1,02 mlrd. HRK (mjesečni rast od 3,34 %), pri čemu je mjesečni prinos fonda iznosio 3,55 %.

Cjelovito Izvješće dostupno je na stranicama Hanfe.