IMOVINA UCITS FONDOVA NA KRAJU LISTOPADA IZNOSILA JE 21,7 MILIJARDI KUNA

Ukupna neto imovina UCITS fondova na kraju listopada za 0,85 % viša nego prethodni mjesec

U listopadu 2021. poslovala su ukupno 94 UCITS fonda, a ukupna neto imovina UCITS fondova na kraju mjeseca iznosila je 21,7 mlrd. HRK te je bila za 0,85 % viša nego prethodni mjesec. Tome su, uz nastavljen trend pozitivnih tržišnih kretanja, doprinijele i pozitivne ukupne neto uplate od 79,5 mil. HRK. Pozitivne neto uplate zabilježili su dionički fondovi (41,7 mil. HRK), mješoviti fondovi (39,3 mil. HRK), napajajući fondovi (41,0 mil. HRK) te kategorija ostali fondovi (42,2 mil. HRK), dok su jedino obveznički fondovi ostvarili negativne neto uplate (-84,6 mil. HRK). U listopadu 2021. sve su kategorije UCITS fondova, osim obvezničkih, imale pozitivan imovinom ponderirani prosječni mjesečni prinos: dionički 3,12 %, fondovi iz kategorije ostali 0,85 %, mješoviti 1,40 %, napajajući fondovi 3,62 %, te obveznički fondovi -0.38 %. Neto imovina obvezničkih fondova na kraju listopada činila je 71,7 % ukupne neto imovine svih UCITS fondova, dok su dionički i mješoviti fondovi činili 10,9 % odnosno 6,4 % ukupne neto imovine UCITS fondova.

Imovina Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji na kraju listopada iznosila je 997,3 mil. HRK (mjesečni pad od 2,3 %), pri čemu je mjesečni prinos fonda iznosio -2,18 %.

U trećem tromjesečju 2021. poslovalo je 26 pravnih osoba ovlaštenih za pružanje investicijskih usluga, odnosno 7 investicijskih društava, 13 kreditnih institucija i 6 društava za upravljanje investicijskim fondovima. Najveći tromjesečni rast, od 4,4 %, zabilježila je imovina kojom upravljaju kreditne institucije, zatim imovina kojom upravljaju društva za upravljanje investicijskim fondovima (3,6 %) te imovina kojom upravljaju investicijska društva (1,0 %). Nastavljen je i trend rasta imovine pod skrbništvom investicijskih društava, koji je u odnosu na prethodno tromjesečje iznosio 14,1 %, odnosno 111,5 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Imovina pod skrbništvom kreditnih institucija manja je u odnosu na prethodno tromjesečje za 1,5 % , dok je u odnosu na isto razdoblje prethodne godine veća za 10,9 %. U trećem tromjesečju 2021. distribuirano je 2,0 mlrd. HRK financijskih instrumenata (porast od 1,5 % u odnosu na prethodno tromjesečje), od čega čak 96,5 % čine udjeli domaćih UCITS fondova.

Cjelovito Izvješće dostupno je na stranicama Hanfe.