IMOVINA UCITS FONDOVA NA KRAJU LIPNJA IZNOSILA JE 20,2 MILIJARDI KUNA

Ukupna neto imovina UCITS fondova na kraju lipnja za 0,7 % viša nego prethodni mjesec

U lipnju 2021. poslovala su ukupno 93 UCITS fonda, dok su 3 UCITS fonda u likvidaciji. Dva nova UCITS fonda, od kojih je 1 „zeleni“ u kategoriji napajajućih fondova, počela su s radom, dok je u kategoriji obvezničkih fondova 1 fond pripojen drugom. Time je ukupan broj UCITS fondova u lipnju 2021. povećan za jedan u odnosu na prethodni mjesec. Ukupna neto imovina UCITS fondova na kraju lipnja iznosila je 20,2 mlrd. HRK te je bila ponovno za 0,7 % viša nego prethodni mjesec. Tome su ponovno doprinijele pozitivne neto uplate od 304,4 mil. HRK, koje su zabilježile sve kategorije fondova (dionički fondovi sa 50,0 mil. HRK, obveznički fondovi sa 66,7 mil. HRK te kategorija ostali fondovi sa 79,3 mil. HRK neto uplata). Kao i prethodni mjesec, rastu neto imovine UCITS fondova pozitivno su doprinijela i pozitivna tržišna kretanja. U lipnju 2021. najviši prosječni mjesečni prinos od 2,52 % imali su dionički fondovi, obveznički fondovi ostvarili su prosječni mjesečni prinos od 0,23 %, dok je raspon prosječnih mjesečnih prinosa ostalih fondova bio od 0,88 % do 2,37 %. Neto imovina obvezničkih fondova na kraju lipnja 2021. činila je 73,6 % ukupne neto imovine svih UCITS fondova, dok su dionički i mješoviti fondovi činili 10,4 %, odnosno 6,1 % ukupne neto imovine UCITS fondova.
Imovina Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji na kraju lipnja iznosila je 1,04 mlrd. HRK, što je mjesečni rast od 1,1 %, pri čemu je mjesečni prinos fonda iznosio 2,3 %.

Cjelovito Izvješće dostupno je na stranicama Hanfe.