IMOVINA UCITS FONDOVA NA KRAJU KOLOVOZA IZNOSILA JE 21,1 MILIJARDI KUNA

Ukupna neto imovina UCITS fondova na kraju kolovoza za 2,0 % viša nego prethodni mjesec

U kolovozu 2021. poslovala su ukupno 94 UCITS fonda, koja su upravljala neto imovinom u vrijednosti od 21,1 mlrd. HRK, što je porast od 2,0 % u odnosu na prethodni mjesec. Tome su, uz nastavljeni trend pozitivnih tržišnih kretanja, doprinijele i pozitivne ukupne neto uplate od 355,2 mil. HRK. Neto uplate zadržale su pozitivan predznak u svim kategorijama fondova (dionički fondovi 43,5 mil. HRK, mješoviti fondovi 29,4 mil. HRK, obveznički fondovi 181,8 mil. HRK, napajajući fondovi 24,6 mil. HRK te kategorija ostali fondovi 75,8 mil. HRK). U kolovozu 2021. najviši imovinom ponderirani prosječni mjesečni prinos od 1,98 % imali su napajajući fondovi, a zatim dionički (1,79 %) i mješoviti fondovi (0,92 %). Fondovi iz kategorije ostali ostvarili su prosječni mjesečni prinos od 0,51 %, a obveznički fondovi 0,15 %. Neto imovina obvezničkih fondova na kraju kolovoza 2021. činila je 72,8 % ukupne neto imovine svih UCITS fondova, dok su dionički i mješoviti fondovi činili 10,6 %, odnosno 6,2 % ukupne neto imovine UCITS fondova.

Imovina Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji na kraju kolovoza iznosila je 1,02 mlrd. HRK, što je mjesečni pad od 0,5 %, pri čemu je mjesečni prinos fonda iznosio -0,3 %.

Cjelovito Izvješće dostupno je na stranicama Hanfe.