IMOVINA UCITS FONDOVA IZNOSILA 19,7 MILIJARDI KUNA KRAJEM TRAVNJA

Ukupna neto imovina UCITS fondova na kraju travnja iznosila je 19,7 milijardi kuna

U travnju 2021. godine poslovala su ukupno 92 UCITS fonda (jedan više nego u ožujku, dok su 3 UCITS fonda u likvidaciji). Ukupna neto imovina UCITS fondova na kraju travnja iznosila je 19,7 mlrd. HRK te je bila za 1,9 % viša nego prethodni mjesec. Tome su doprinijele pozitivne neto uplate u sve kategorije fondova (ukupna vrijednost neto uplata svih UCITS fondova iznosila je 379,4 mil. HRK), kao i pozitivna tržišna kretanja vrijednosti njihove imovine, ponajprije dioničkih ulaganja. Tako su u travnju 2021. najviši imovinom ponderirani prosječni mjesečni prinos od 2,49 % ostvarili dionički fondovi. Mjesečni prinosi napajajućih, mješovitih i ostalih fondova kretali su se između 0,4 % i 0,6 %. Jedino je mjesečni prinos obvezničkih fondova bio blago negativan (– 0,07 %). Neto imovina obvezničkih fondova na kraju travnja 2021. činila je 75,3 % ukupne neto imovine svih UCITS fondova, dok su dionički i mješoviti fondovi činili 9,8 %, odnosno 5,7 % ukupne neto imovine UCITS fondova.
Imovina Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji na kraju je travnja iznosila 1,0 mlrd. HRK, što je neznatan mjesečni pad od 0,8 %.

Cjelovito Izvješće dostupno je na stranicama Hanfe.