IMOVINA ČLANOVA MIROVINSKIH FONDOVA IZNOSILA PREKO 136 MILIJARDE KRAJEM RUJNA

Obvezni i dobrovoljni mirovinski fondovi u Hrvatskoj dočekali su kraj rujna s više od 136,4 milijardi kuna ukupne neto imovine i s preko 2,48 milijuna članova

Obvezni mirovinski fondovi (OMF) su na kraju rujna 2021. imali ukupno 2.096.543 člana, što je 8.118 članova (0,39 %) više u odnosu na prethodni mjesec. Pritom je i dalje najveći dio od ukupno 9.307 novih članova (97,4 %) automatizmom rasporedio Regos. Zbog odlaska u mirovinu ili smrti, u rujnu 2021. prestalo je članstvo za 1.190 osiguranika.

Neto imovina OMF-ova na kraju rujna 2021. povećala se za 0,3 % na mjesečnoj razini te je iznosila 129,1 mlrd. HRK. Mjesečni prinosi Mirexa iznosili su -0,1 % za kategorije A i B te 0,02 % za kategoriju C. Prinosi Mirexa od početka godine iznosili su 0,56 % za kategoriju C, 5,20 % za kategoriju B i 9,39 % za kategoriju A, dok su anualizirani prinosi od početka rada OMF-ova iznosili 7,5 % za Mirex A, 5,5 % za Mirex B i 4,7 % za Mirex C.

Obveznička ulaganja OMF-ova na kraju rujna iznosila su 83,0 mlrd. HRK (64,3 % ukupne imovine), te se njihov udio povećao za 0,96 p.b. na mjesečnoj razini. U istom je razdoblju zastupljenost ulaganja u dionice u imovini OMF-ova neznatno pala, za 0,2 p.b., te su ona krajem rujna iznosila 26,5 mlrd. HRK, odnosno 20,5 % imovine OMF-ova. Pri tome su ulaganja u domaće dionice činila 11,6 %, a ulaganja u strane dionice 8,9 % ukupne imovine OMF-ova.

U rujnu 2021. broj članova 8 otvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova (ODMF) povećao se za 0,4 %, kao i prethodni mjesec, a broj članova 20 zatvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova (ZDMF) povećao se za 0,2 %, čime su spomenuti fondovi imali 346.752, odnosno 45.520 članova.

Ukupne mjesečne uplate u dobrovoljne mirovinske fondove (DMF) iznosile su 55,0 mil. HRK, što je 3,5 % više nego prethodni mjesec. Istodobno su ukupne mjesečne isplate iznosile 24,6 mil. HRK, što je 19,3 % više nego prethodni mjesec. Od svih isplata, njih 7,3 % bile su one zbog smrti, 26,0 % zbog promjene fonda, a 66,7 % isplate zbog umirovljenja i ostalih razloga. Kod isplata zbog umirovljenja 5,5 mil. HRK isplaćeno je putem mirovinskog društva (fonda), 6,3 mil. HRK isplaćeno je u formi jednokratnih isplata, dok je 4,6 mil. HRK transferirano za isplatu u mirovinska osiguravajuća društva.

Neto imovina DMF-ova u rujnu je porasla za 18 mil. HRK (0,25 % na mjesečnoj razini) te je iznosila 7,35 mlrd. HRK, dok su se mjesečni prinosi pojedinačnih fondova kretali u rasponu od -1,05 % do 0,28 %. Raspon godišnjih prinosa u rujnu 2021. iznosio od 0,37 % do 14,40 %, dok se prinosi od početka godine kreću u rasponu od -0,04 % do 9,63 %. Kod strukture ulaganja DMF-ova najveći dio portfelja čine obveznice, s udjelom od 56,5 % neto imovine, zatim dionice s 25,3 % te investicijski fondovi s 11,0 %. Udio obveznica u ulaganjima DMF-ova smanjio se na mjesečnoj razini za 0,22 p.b., udio dionica za 0,10 p.b., dok se udio ulaganja u investicijske fondove povećao za 0,24 p.b.

Cjelovito Izvješće dostupno je na stranicama Hanfe.