IMOVINA ČLANOVA MIROVINSKIH FONDOVA IZNOSILA PREKO 136 MILIJARDE KRAJEM KOLOVOZA

Obvezni i dobrovoljni mirovinski fondovi u Hrvatskoj dočekali su kraj kolovoza s više od 136 milijardi kuna ukupne neto imovine i s preko 2,4 milijuna članova

Obvezni mirovinski fondovi (OMF) imali su na kraju kolovoza 2021. godine 10.026 članova (0,48 %) više u odnosu na prethodni mjesec, čime se broj ukupnih članova popeo na 2.088.425. Pritom je ponovno najveći dio od ukupno 10.822 nova člana (98,2 %) automatizmom rasporedio Regos. Zbog odlaska u mirovinu ili smrti u kolovozu 2021. prestalo je članstvo za 991 osiguranika.

Neto imovina OMF-ova na kraju kolovoza 2021. povećala se za 0,9 % na mjesečnoj razini te je iznosila 128,7 mlrd. HRK. Mjesečni prinosi Mirexa iznosili su 0,97 % za kategoriju A, 0,55 % za kategoriju B i 0,20 % za kategoriju C, čime je nastavljen trend oporavka vrijednosti udjela u 2021. Prinosi Mirexa od početka godine iznose 9,50 % za kategoriju A, 5,32 % za kategoriju B i 0,54 % za kategoriju C, dok anualizirani prinosi od početka rada OMF-ova iznose 7,6 % za Mirex A, 5,5 % za Mirex B i 4,7 % za Mirex C.
Obveznička ulaganja OMF-ova na kraju kolovoza iznosila su 82,2 mlrd. HRK (63,9 % ukupne imovine) te se njihov udio povećao za 0,2 p.b. na mjesečnoj razini. U istom je razdoblju zastupljenost ulaganja u dionice u imovini OMF-ova porasla za 2,7 p.b. te su ona krajem kolovoza iznosila 26,5 mlrd. HRK, odnosno 20,6 % imovine OMF-ova. Pritom su ulaganja u domaće dionice činila 11,9 %, a ulaganja u strane dionice 9,1 % ukupne imovine OMF-ova.

U kolovozu 2021. broj članova 8 otvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova (ODMF) povećao se za 0,4 %, dok je istovremeno broj članova 20 zatvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova (ZDMF) stagnirao, čime su spomenuti fondovi brojali 345.229 odnosno 45.415 članova.

Ukupne mjesečne uplate u dobrovoljne mirovinske fondove (DMF) iznosile su 53,1 mil. HRK, što je za 5,1 % manje u odnosu na prethodni mjesec. Istodobno su ukupne mjesečne isplate iznosile 20,6 mil. HRK, što je za 14,6 % manje nego prethodni mjesec. Od svih isplata, njih 67,4 % bilo je zbog umirovljenja, 25,2 % zbog promjene fonda, 6,7 % zbog smrti, a ostatak od 0,6 % isplata bio je zbog ostalih razloga. Najveći dio isplata zbog umirovljenja, koji je iznosio 5,5 mil. HRK, isplaćen je putem mirovinskog društva (fonda), 4,7 mil. HRK isplaćeno je u formi jednokratnih isplata, dok je 3,7 mil. HRK transferirano za isplatu u mirovinska osiguravajuća društva.

Neto imovina DMF-ova u kolovozu je porasla za 69 mil. HRK (0,95 % na mjesečnoj razini) te je iznosila 7,33 mlrd. HRK, dok su se mjesečni prinosi pojedinačnih fondova kretali u rasponu od 0,11 % do 1,03 %. Znatno širi je raspon godišnjih prinosa, koji je iznosio od 0,85 % do 14,46 %, dok se prinosi od početka godine kreću u rasponu od 0,11 % do 9,57 %. Kod strukture ulaganja DMF-ova najveći dio portfelja i dalje čine obveznice s udjelom od 56,7 % neto imovine, zatim dionice s 25,4 % te investicijski fondovi s 10,8 %. Udio obveznica u ulaganjima DMF-ova smanjio se na mjesečnoj razini za 0,43 p.b., udio ulaganja u investicijske fondove za 0,59 p.b., dok se udio dionica povećao za 0,27 p.b.

Cjelovito Izvješće dostupno je na stranicama Hanfe.