IMOVINA ČLANOVA MIROVINSKIH FONDOVA IZNOSILA PREKO 134 MILIJARDE KRAJEM SRPNJA

Obvezni i dobrovoljni mirovinski fondovi u Hrvatskoj dočekali su kraj srpnja s više od 134 milijardi kuna ukupne neto imovine i s preko 2,4 milijuna članova

Obvezni mirovinski fondovi (OMF) imali su na kraju srpnja 2021. godine 5.783 člana (0,28 %) više u odnosu na prethodni mjesec, čime se broj ukupnih članova popeo na 2.078.399, a zbog odlaska u mirovinu ili smrti prestalo je članstvo za 1.246 osiguranika.

Neto imovina OMF-ova na kraju srpnja 2021. povećala se za 0,9 % na mjesečnoj razini te je iznosila 127,6 mlrd. HRK. Mjesečni prinosi Mirexa iznosili su 0,8 % za kategoriju A, 0,6 % za kategoriju B i 0,3 % za kategoriju C, čime je nastavljen trend oporavka vrijednosti udjela u 2021. Prinosi Mirexa od početka godine iznose 0,3 % za kategoriju C, 4,7 % za kategoriju B i 8,5 % za kategoriju A, dok anualizirani prinosi od početka rada OMF-ova iznose 7,6 % za Mirex A, 5,5 % za Mirex B i 4,8 % za Mirex C. 
Obveznička ulaganja OMF-ova na kraju srpnja iznosila su 81,2 mlrd. HRK (64,3 % ukupne imovine) te se njihov udio povećao za 2,5 p.b. na mjesečnoj razini. U istom je razdoblju zastupljenost ulaganja u dionice u imovini OMF-ova porasla za 1,8 p.b. te su ona krajem srpnja iznosila 25,8 mlrd. HRK, odnosno 20,2 % imovine OMF-ova, što je najviša razina dioničkih ulaganja od sredine 2014. Pritom su ulaganja u domaće dionice činila 11,2 %, a ulaganja u strane dionice, koja udjelom rastu posljednjih devet mjeseci, 9,0 % ukupne imovine OMF-ova.

U srpnju 2021. broj članova 8 otvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova (ODMF) povećao se za 0,5 %, a istovremeno se broj članova 20 zatvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova (ZDMF) smanjio za 0,1 %, čime su na kraju srpnja 2021. spomenuti fondovi brojali 343.890 odnosno 45.425 članova.

Ukupne mjesečne uplate u dobrovoljne mirovinske fondove (DMF) u srpnju 2021. iznosile su 56,0 mil. HRK, što je za 7,4 % manje u odnosu na prethodni mjesec. Istodobno su ukupne mjesečne isplate iznosile 24,2 mil. HRK, što je za 0,7 % manje nego prethodni mjesec. Od svih isplata u srpnju njih 9,7 % bile su one zbog smrti, 20,5 % zbog promjene fonda, a ostatak od 60,8 % činile su isplate zbog umirovljenja i ostalih razloga. Najveći dio isplata od 6,2 mil. HRK zbog umirovljenja isplaćen je u formi jednokratnih isplata, 5,2 mil. HRK isplaćeno je putem mirovinskog društva (fonda), dok je 5,3 mil. HRK transferirano za isplatu u mirovinska osiguravajuća društva.

Neto imovina DMF-ova u srpnju je porasla za 0,8 % na mjesečnoj razini te je iznosila 7,3 mlrd. HRK, dok su se mjesečni prinosi pojedinačnih fondova kretali u rasponu od 0,13 % do 0,79 %. Znatno širi je raspon godišnjih prinosa, koji je iznosio od 1,1 % do 15,0 %, dok se prinosi od početka godine kreću u rasponu od 0,0 % do 8,5 %. Kod strukture ulaganja DMF-ova najveći dio portfelja i dalje čine obveznice s udjelom od 57,1 % neto imovine, zatim dionice s 25,1 % te investicijski fondovi s 11,4 %. Udio obveznica u ulaganjima DMF-ova povećao se na mjesečnoj razini za 0,17 p.b., udio ulaganja u investicijske fondove veći je za 0,1 p.b., dok se udio dionica smanjio za 1,2 p.b.

Cjelovito Izvješće dostupno je na stranicama Hanfe.