IMOVINA ČLANOVA MIROVINSKIH FONDOVA IZNOSILA JE 22 MILIJARDI KRAJEM VELJAČE

Obvezni i dobrovoljni mirovinski fondovi u Hrvatskoj dočekali su kraj veljače s 22 milijardi eura ukupne neto imovine i s 2,2 milijuna članova u OMF-u

Obvezni mirovinski fondovi (OMF) imali su na kraju veljače 2024. ukupno 2.260.083 člana, odnosno 4.347 članova (0,19 %) više u odnosu na prethodni mjesec. Pritom se u kategoriji B nalazilo 80,5 %, u kategoriji A 14,8 %, a u kategoriji C 4,7 % ukupnog broja članova OMF-ova. Od ukupno 5.334 nova člana u veljači, njih 5.179 (97,1 %) automatizmom je rasporedio Regos. Zbog odlaska u mirovinu ili smrti u veljači je prestalo članstvo za 988 osiguranika. Ukupni  doprinosi uplaćeni u OMF-ove u veljači iznosili su 113,9 mil. EUR (0,6 % neto imovine s kraja siječnja). Istovremeno su ukupni iznosi isplata po zatvaranju osobnih računa iz svih OMF-ova iznosili 16,4 mil. EUR (0,1 % neto imovine s kraja siječnja), što je za 5,7 mil. EUR manje u odnosu na prethodni mjesec.

Neto imovina OMF-ova na kraju veljače 2024. iznosila je 20,8 mlrd. EUR, što je za 0,2 mlrd. EUR (1,2 %) više u odnosu na prethodni mjesec. Na kraju veljače nominalni mjesečni prinosi Mirexa iznosili su 1,1 % za kategoriju A, 0,9 % za kategoriju B i -0,02 % za kategoriju C. Godišnji prinosi Mirexa iznosili su 14,1 % za kategoriju A, 10,1 % za kategoriju B i 4,4 % za kategoriju C, a anualizirani[1] prinosi od početka rada OMF-ova iznosili su 7,4 % za Mirex A, 5,3 % za Mirex B i 3,3 % za Mirex C[2].

Obveznička ulaganja OMF-ova na kraju veljače 2024. iznosila su 12,8 mlrd. EUR (61,4 % imovine) te se njihov udio smanjio za 0,2 p.b. na mjesečnoj razini. Zastupljenost ulaganja u dionice u imovini OMF-ova povećala se za 0,5 p.b. na mjesečnoj razini te su ona na kraju veljače 2024. iznosila 23,3 % imovine OMF-ova (4,8 mlrd. EUR). Pritom su ulaganja u domaće dionice činila 13,9 %, a ulaganja u strane dionice 9,4 % imovine OMF-ova. Ulaganja u investicijske fondove iznosila su 2,2 mlrd. EUR (10,8 % imovine) te se njihov udio u ukupnoj imovini povećao za 0,01 p.b. u odnosu na prethodni mjesec. Novac i depoziti činili su u veljači 3,7 % imovine, odnosno 760,4 mil. EUR.

Na kraju veljače 2024. broj članova 8 otvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova (ODMF) povećao se za 0,6 % na mjesečnoj razini, a broj članova 21 zatvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda (ZDMF) za 0,2 %, čime su spomenuti fondovi na kraju mjeseca imali 398.849 članova (ODMF), odnosno 48.752 člana (ZDMF). Ukupne uplate u dobrovoljne mirovinske fondove (DMF) u veljači 2024. iznosile su 10,4 mil. EUR (0,8 % neto imovine s kraja prethodnog mjeseca), što je smanjenje od 9,3 % u odnosu na prethodni mjesec. Ukupne isplate iz DMF-ova u veljači 2024. iznosile su 6,3 mil. EUR, što je za 0,2 mil. EUR (2,9 %) više od isplata u prethodnom mjesecu. Ukupne isplate zbog umirovljenja i ostalih razloga činile su 72,4 %, isplate zbog promjene fonda 24,2 %, a isplate zbog smrti 3,4 % ukupnih isplata u veljači. Kod ukupnih isplata zbog umirovljenja 1,4 mil. EUR isplaćeno je putem mirovinskog društva (fonda), 1,8 mil. EUR u obliku jednokratnih isplata, a 1,4 mil. EUR transferirano je u mirovinska osiguravajuća društva (MOD-ove).

Neto imovina DMF-ova u veljači se povećala za 9,2 mil. EUR (0,7 % na mjesečnoj razini) te je iznosila 1,3 mlrd. EUR. Mjesečni nominalni prinosi DMF-ova u veljači su se kretali od -0,2 % do 2,2 %, a prinosi na godišnjoj razini od 3,5 % do 16,7 %. Kod strukture ulaganja DMF-ova najveći dio portfelja čine obveznice (53,9 % imovine), a zatim dionice (25,9 %) te investicijski fondovi (10,6 %). Udio obveznica u ulaganjima DMF-ova povećao se na mjesečnoj razini za 1,1 p.b., udio dionica za 0,3 p.b., a udio ulaganja u investicijske fondove  za  0,4 p.b.

Cjelovito Izvješće dostupno je na stranicama Hanfe.


[1] Anualizirani prinos predstavlja geometrijsku sredinu godišnjih prinosa ostvarenu u promatranom razdoblju.

[2] Datumi početka djelovanja: OMF-ovi kategorije B: 30.4.2002., OMF-ovi kategorije A i C: 21.8.2014.