IMOVINA ČLANOVA MIROVINSKIH FONDOVA IZNOSILA JE 22 MILIJARDE KRAJEM TRAVNJA

Obvezni i dobrovoljni mirovinski fondovi u Hrvatskoj dočekali su kraj travnja s 22 milijarde eura ukupne neto imovine i s 2,2 milijuna članova u OMF-u

Obvezni mirovinski fondovi (OMF) imali su na kraju travnja 2024. ukupno 2.268.274 člana, odnosno 3.542 člana (0,16 %) više u odnosu na prethodni mjesec. Pritom se u kategoriji B nalazilo 80,1 %, u kategoriji A 15,2 %, a u kategoriji C 4,7 % ukupnog broja članova OMF-ova. Od ukupno 5.224 nova člana u travnju, njih 5.100 (97,6 %) automatizmom je rasporedio Regos. Zbog odlaska u mirovinu ili smrti u travnju je prestalo članstvo za 1.682 osiguranika. Ukupni neto doprinosi uplaćeni u OMF-ove u travnju iznosili su 124,6 mil. EUR (0,6 % neto imovine s kraja ožujka). Istovremeno su ukupni iznosi isplata po zatvaranju osobnih računa iz svih OMF-ova iznosili 25,2 mil. EUR (0,1 % neto imovine s kraja ožujka), što je za 9,6 mil. EUR više nego prethodni mjesec.

Neto imovina OMF-ova na kraju travnja 2024. iznosila je 21,1 mlrd. EUR, što je za 0,03 mlrd. EUR (0,1 %) manje u odnosu na prethodni mjesec. Smanjenje neto imovine u travnju prvenstveno je posljedica negativnih tržišnih kretanja koji su neutralizirali pozitivne neto uplate sredstava tijekom mjeseca. Na kraju travnja nominalni mjesečni prinosi Mirexa iznosili su 1,0 % za kategoriju A, -0,6 % za kategoriju B i -0,1 % za kategoriju C. Godišnji prinosi Mirexa iznosili su 13,0 % za kategoriju A, 10,0 % za kategoriju B i 3,8 % za kategoriju C. Prinosi od početka godine iznosili su 3,9 % za kategoriju A, 2,8 % za kategoriju B i 0,4 % za kategoriju C, a anualizirani[1] prinosi od početka rada OMF-ova iznosili su 7,3 % za Mirex A, 5,3 % za Mirex B i 3,3 % za Mirex C[2].

Obveznička ulaganja OMF-ova na kraju travnja 2024. iznosila su 13,0 mlrd. EUR (61,6 % imovine) te se njihov udio povećao za 0,6 p.b. na mjesečnoj razini. Zastupljenost ulaganja u dionice u imovini OMF-ova smanjila se za 0,3 p.b. na mjesečnoj razini te su ona na kraju travnja 2024. iznosila 23,2 % imovine OMF-ova (4,9 mlrd. EUR). Pritom su ulaganja u domaće dionice činila 14,0 %, a ulaganja u strane dionice 9,2 % imovine OMF-ova. Ulaganja u investicijske fondove iznosila su 2,1 mlrd. EUR (10,1 % imovine) te se njihov udio u ukupnoj imovini smanjio za 0,7 p.b. u odnosu na prethodni mjesec. Novac i depoziti činili su u travnju 4,3 % imovine, odnosno 910,2 mil. EUR.

Na kraju travnja 2024. broj članova 8 otvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova (ODMF) povećao se za 0,5 % na mjesečnoj razini, a broj članova 21 zatvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda (ZDMF) za 0,1 % te su spomenuti fondovi imali 402.772 (ODMF) odnosno 48.964 (ZDMF) člana. Ukupne uplate u dobrovoljne mirovinske fondove (DMF) u travnju 2024. iznosile su 9,7 mil. EUR (0,8 % neto imovine s kraja prethodnog mjeseca), dok su ukupne isplate iz DMF-ova iznosile su 4,2 mil. EUR (0,3 % neto imovine s kraja prethodnog mjeseca). Ukupne isplate zbog umirovljenja i ostalih razloga činile su 70,5 %, isplate zbog promjene fonda 22,9 %, a isplate zbog smrti 6,6 % ukupnih isplata u travnju. Kod ukupnih isplata zbog umirovljenja 1,4 mil. EUR isplaćeno je putem mirovinskog društva (fonda), 0,9 mil. EUR u obliku jednokratnih isplata, a 0,6 mil. EUR transferirano je u mirovinska osiguravajuća društva (MOD-ove).

Neto imovina DMF-ova u travnju se smanjila za 4,7 mil. EUR (0,4 % na mjesečnoj razini) te je iznosila 1,3 mlrd. EUR. Mjesečni nominalni prinosi DMF-ova u travnju su se kretali od -1,5 % do 0,1 %, a prinosi na godišnjoj razini od 3,5 % do 16,0 %. Prinosi DMF-ova od početka godine kretali su se u rasponu od 0,3 % do 5,7 %. Kod strukture ulaganja DMF-ova najveći dio portfelja čine obveznice (54,9 % imovine), a zatim dionice (26,0 %) te investicijski fondovi (10,0 %). Udio obveznica u ulaganjima DMF-ova povećao se na mjesečnoj razini za 1,2 p.b., udio dionica smanjio se za 0,3 p.b., a udio ulaganja u investicijske fondove smanjio se za 0,5 p.b.

Cjelovito Izvješće dostupno je na stranicama Hanfe.


[1] Anualizirani prinos predstavlja geometrijsku sredinu godišnjih prinosa ostvarenu u promatranom razdoblju.

[2] Datumi početka djelovanja: OMF-ovi kategorije B: 30.4.2002., OMF-ovi kategorije A i C: 21.8.2014.