IMOVINA ČLANOVA MIROVINSKIH FONDOVA IZNOSILA JE 22 MILIJARDE KRAJEM SVIBNJA

Obvezni i dobrovoljni mirovinski fondovi u Hrvatskoj dočekali su kraj svibnja s 22 milijarde eura ukupne neto imovine i s 2,2 milijuna članova u OMF-u

Obvezni mirovinski fondovi (OMF) imali su na kraju svibnja 2024. ukupno 2.272.137 članova, odnosno 3.869 članova (0,17 %) više u odnosu na prethodni mjesec. Pritom se u kategoriji B nalazilo 80,0 %, u kategoriji A 15,4 %, a u kategoriji C 4,6 % ukupnog broja članova OMF-ova. Od ukupno 5.919 novih članova u svibnju, njih 5.768 (97,5 %) automatizmom je rasporedio Regos. Zbog odlaska u mirovinu ili smrti u svibnju je prestalo članstvo za 2.056 osiguranika. Ukupni neto doprinosi uplaćeni u OMF-ove u svibnju iznosili su 127,3 mil. EUR (0,6 % neto imovine s kraja travnja). Istovremeno su ukupni iznosi isplata po zatvaranju osobnih računa iz svih OMF-ova iznosili 37,0 mil. EUR (0,2 % neto imovine s kraja travnja), što je za 11,9 mil. EUR više nego prethodni mjesec.

mirex.JPG

Neto imovina OMF-ova na kraju svibnja 2024. iznosila je 21,4 mlrd. EUR, što je za 230,6 mil. EUR (1,1 %) više u odnosu na prethodni mjesec. Na kraju svibnja nominalni mjesečni prinosi Mirexa iznosili su 1,3 % za kategoriju A, 0,7 % za kategoriju B i 0,4 % za kategoriju C. Godišnji prinosi Mirexa iznosili su 13,9 % za kategoriju A, 10,1 % za kategoriju B i 3,9 % za kategoriju C. Prinosi od početka godine iznosili su 5,3 % za kategoriju A, 3,5 % za kategoriju B i 0,7 % za kategoriju C, a anualizirani[1] prinosi od početka rada OMF-ova iznosili su 7,4 % za Mirex A, 5,3 % za Mirex B i 3,3 % za Mirex C[2].

Obveznička ulaganja OMF-ova na kraju svibnja 2024. iznosila su 13,2 mlrd. EUR (61,7 % imovine) te se njihov udio povećao za 0,1 p.b. na mjesečnoj razini. Zastupljenost ulaganja u dionice u imovini OMF-ova smanjila se za 0,1 p.b. na mjesečnoj razini te su ona na kraju svibnja 2024. iznosila 23,1 % imovine OMF-ova (4,9 mlrd. EUR). Pritom su ulaganja u domaće dionice činila 13,7 %, a ulaganja u strane dionice 9,4 % imovine OMF-ova. Ulaganja u investicijske fondove iznosila su 2,2 mlrd. EUR (10,2 % imovine) te se njihov udio u ukupnoj imovini povećao za 0,1 p.b. u odnosu na prethodni mjesec. Novac i depoziti činili su u svibnju 4,3 % imovine, odnosno 924,5 mil. EUR.

odmf.JPG

Na kraju svibnja 2024. broj članova 8 otvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova (ODMF) povećao se za 0,5 % na mjesečnoj razini, a broj članova 21 zatvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda (ZDMF) za 0,03 % te su spomenuti fondovi imali 404.866 (ODMF) odnosno 48.980 (ZDMF) članova. Ukupne uplate u dobrovoljne mirovinske fondove (DMF) u svibnju 2024. iznosile su 9,5 mil. EUR (0,7 % neto imovine s kraja prethodnog mjeseca), dok su ukupne isplate iz DMF-ova iznosile 4,5 mil. EUR (0,3 % neto imovine s kraja prethodnog mjeseca). Ukupne isplate zbog umirovljenja i ostalih razloga činile su 67,9 %, isplate zbog promjene fonda 25,6 %, a isplate zbog smrti 6,5 % ukupnih isplata u svibnju. Kod ukupnih isplata zbog umirovljenja 1,4 mil. EUR isplaćeno je putem mirovinskog društva (fonda), 1,0 mil. EUR u obliku jednokratnih isplata, a 0,7 mil. EUR transferirano je u mirovinska osiguravajuća društva (MOD-ove).

zdmf.JPG

Neto imovina DMF-ova u svibnju se povećala za 12,0 mil. EUR (0,9 % na mjesečnoj razini) te je iznosila 1,3 mlrd. EUR. Mjesečni nominalni prinosi DMF-ova u svibnju su se kretali od 0,4 % do 1,0 %, a prinosi na godišnjoj razini od 3,5 % do 16,6 %. Prinosi DMF-ova od početka godine kretali su se u rasponu od 0,7 % do 6,6 %. Kod strukture ulaganja DMF-ova najveći dio portfelja čine obveznice (55,4 % imovine), a zatim dionice (25,9 %) te investicijski fondovi (10,1 %). Udio obveznica u ulaganjima DMF-ova povećao se na mjesečnoj razini za 0,5 p.b., udio dionica smanjio se za 0,1 p.b., a udio ulaganja u investicijske fondove povećao se za 0,1 p.b.

Cjelovito Izvješće dostupno je na stranicama Hanfe.


[1] Anualizirani prinos predstavlja geometrijsku sredinu godišnjih prinosa ostvarenu u promatranom razdoblju.

[2] Datumi početka djelovanja: OMF-ovi kategorije B: 30.4.2002., OMF-ovi kategorije A i C: 21.8.2014.