IMOVINA ČLANOVA MIROVINSKIH FONDOVA IZNOSILA JE 20 MILIJARDI KRAJEM RUJNA

Obvezni i dobrovoljni mirovinski fondovi u Hrvatskoj dočekali su kraj rujna s 20 milijardi eura ukupne neto imovine i s 2,2 milijuna članova u OMF-u

Obvezni mirovinski fondovi (OMF) imali su na kraju rujna 2023. ukupno 2.230.107 članova, odnosno 9.628 članova (0,43 %) više nego prethodni mjesec. Pritom se u kategoriji B nalazilo 82,4 %, u kategoriji A 13,2 %, a u kategoriji C 4,3 % od ukupnog broja članova OMF-ova. Od ukupno 11.238 novih članova u rujnu njih 10.953 (97,5 %) automatizmom je rasporedio Regos. Zbog odlaska u mirovinu ili smrti u rujnu je prestalo članstvo za 1.610 osiguranika. Ukupni neto doprinosi uplaćeni u OMF-ove u rujnu iznosili su 109,6 mil. EUR (0,6 % neto imovine s kraja kolovoza). Istovremeno su ukupni iznosi isplata po zatvaranju osobnih računa iz svih OMF-ova iznosili 23,3 mil. EUR (0,1 % neto imovine s kraja kolovoza), što je za 4.2 mil. EUR više u odnosu na prethodni mjesec.

mirex.JPG

Neto imovina OMF-ova na kraju rujna 2023. iznosila je 19,4 mlrd. EUR, što je za 76,4 mil. EUR (0,4 %) više u odnosu na prethodni mjesec. Na kraju rujna nominalni mjesečni prinosi Mirexa iznosili su -0,1 % za kategoriju A, -0,02 % za kategoriju B i -0,2 % za kategoriju C. Godišnji prinosi Mirexa iznosili su 13,2 % za kategoriju A, 7,5 % za kategoriju B i 1,9 % za kategoriju C, a anualizirani[1] prinosi od početka rada OMF-ova iznosili su 6,9 % za Mirex A, 5,1 % za Mirex B i 3,1 % za Mirex C[2]. Promatrajući od početka 2023. godine, prinos u prvih devet mjeseci za kategoriju A iznosio je 10,5 %, za kategoriju B 6,5 % i za kategoriju C 1,1 %.

Obveznička ulaganja OMF-ova na kraju rujna 2023. iznosila su 12,1 mlrd. EUR (62,6 % imovine) te se njihov udio povećao za 0,6 p.b. na mjesečnoj razini. Zastupljenost ulaganja u dionice u imovini OMF-ova smanjila se za 0,1 p.b. na mjesečnoj razini te su ona na kraju rujna 2023. iznosila 22,1 % imovine OMF-ova (4,3 mlrd. EUR). Pritom su ulaganja u domaće dionice činila 13,6 %, a ulaganja u strane dionice 8,5 % imovine OMF-ova. Ulaganja u investicijske fondove iznosila su 2,2 mlrd. EUR (11,1 % imovine) te se njihov udio u ukupnoj imovini smanjio za 0,2 p.b. u odnosu na prethodni mjesec. Novac i depoziti činili su u rujnu 3,0 % imovine, odnosno 575,6 mil. EUR.

odmf.JPG

Na kraju rujna 2023. broj članova 8 otvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova (ODMF) povećao se za 0,4 % na mjesečnoj razini, dok se broj članova 21 zatvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda (ZDMF) smanjio za 0,02 %, čime su spomenuti fondovi imali 387.224 (ODMF) odnosno 47.948 (ZDMF) članova. Ukupne uplate u dobrovoljne mirovinske fondove (DMF) u rujnu 2023. iznosile su 8,9 mil. EUR (0,8 % neto imovine s kraja prethodnog mjeseca), što je povećanje od 0,9 mil. EUR u odnosu na prethodni mjesec. Ukupne isplate iz DMF-ova u rujnu 2023. iznosile su 3,7 mil. EUR, što je za 0,7 mil. EUR (23,2 %) više od isplata u prethodnom mjesecu. Ukupne isplate zbog umirovljenja i ostalih razloga činile su 67,8 %, isplate zbog promjene fonda 28,9 %, a isplate zbog smrti 3,3 % ukupnih isplata. Kod ukupnih isplata zbog umirovljenja 1,2 mil. EUR isplaćeno je putem mirovinskog društva (fonda), 0,7 mil. EUR u formi jednokratnih isplata, a 0,6 mil. EUR transferirano je u mirovinska osiguravajuća društva (MOD-ove).

zdmf.JPG

Neto imovina DMF-ova u rujnu se povećala za 1,5 mil. EUR (0,1 % na mjesečnoj razini) te je iznosila 1,2 mlrd. EUR. Mjesečni nominalni prinosi DMF-ova u rujnu su se kretali od -0,5 % do 0,1 %, a prinosi na godišnjoj razini od 1,9 % do 15,9 %. Promatrajući od početka godine, prinosi DMF-ova u prvih devet mjeseci 2023. kretali su se od 1,4 % do 11,3 %.

Kod strukture ulaganja DMF-ova najveći dio portfelja čine obveznice (55,1 % imovine), zatim dionice (25,7 %) te investicijski fondovi (11,5 %). Udio obveznica u ulaganjima DMF-ova povećao se na mjesečnoj razini za 0,2 p.b., udio ulaganja u investicijske fondove za 0,1 p.b., a udio ulaganja u dionice smanjio se za 0,6 p.b.,

Cjelovito Izvješće dostupno je na stranicama Hanfe.

[1] Anualizirani prinos predstavlja geometrijsku sredinu godišnjih prinosa ostvarenu u promatranom razdoblju.

[2] Datumi početka djelovanja: OMF-ovi kategorije B: 30.4.2002., OMF-ovi kategorije A i C: 21.8.2014.