IMOVINA ČLANOVA MIROVINSKIH FONDOVA IZNOSILA JE 19,5 MILIJARDI KRAJEM TRAVNJA

Obvezni i dobrovoljni mirovinski fondovi u Hrvatskoj dočekali su kraj travnja s 19,5 milijardi eura ukupne neto imovine i s preko 2,2 milijuna članova u OMF-u

Obvezni mirovinski fondovi (OMF) imali su na kraju travnja 2023. ukupno 2.195.339 članova, odnosno 3.831 člana (0,17 %) više u odnosu na prethodni mjesec. Pritom se u B kategoriji nalazilo 84,6 %, u A kategoriji 11,5 %, te u C kategoriji 3,9 % od ukupnog broja članova OMF-ova. Od ukupno 4.656 novih članova u travnju njih 4.527 (97,2 %) automatizmom je rasporedio Regos. Zbog odlaska u mirovinu ili smrti u travnju je prestalo članstvo za 825 osiguranika. Ukupni neto doprinosi uplaćeni u OMF-ove u travnju iznosili su 98,6 mil. EUR (0,6 % neto imovine s kraja ožujka). Istovremeno su ukupni iznosi isplata po zatvaranju osobnih računa iz svih OMF-ova iznosili 9,5 mil. EUR (0,1 % neto imovine s kraja ožujka), što je 19,7% manje u odnosu na prethodni mjesec.

Neto imovina OMF-ova na kraju travnja 2023. iznosila je 18,4 mlrd. EUR, što je za 164,4 mil. EUR (0,9 %) više u odnosu na prethodni mjesec. Na kraju travnja nominalni mjesečni prinosi Mirexa iznosili su 1,0 % za kategoriju A, 0,4 % za kategoriju B i 0,3 % za kategoriju C. Godišnji prinosi Mirexa iznosili su 4,5 % za kategoriju A, 0,4 % za kategoriju B i -1,3 % za kategoriju C, a anualizirani[1] prinosi od početka rada OMF-ova iznosili su 6,7 % za Mirex A, 5,0 % za Mirex B i 3,2 % za Mirex C[2].

Obveznička ulaganja OMF-ova na kraju travnja 2023. iznosila su 11,4 mlrd. EUR (62,3 % imovine) te se njihov udio smanjio za 1,8 p.b. na mjesečnoj razini. Zastupljenost ulaganja u dionice u imovini OMF-ova smanjila se za 0,1 p.b. na mjesečnoj razini te su ona na kraju travnja 2023. iznosila 21,4 % imovine OMF-ova (3,9 mlrd. EUR). Pritom su ulaganja u domaće dionice činila 12,5 %, a ulaganja u strane dionice 8,9 % imovine OMF-ova. Od ostalih oblika ulaganja, ulaganja u investicijske fondove iznosila su 2,0 mlrd. EUR (11,0 % imovine) te se njihov udio u ukupnoj imovini smanjio za 0,4 p.b. u odnosu na prethodni mjesec. Novac i depoziti činili su u travnju 3,8 % imovine, odnosno 704,2 mil. EUR.

Na kraju travnja 2023. broj članova 8 otvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova (ODMF) povećao se za 0,4 % na mjesečnoj razini, a broj članova 21 zatvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda (ZDMF) povećao se za 0,03 %, čime su spomenuti fondovi brojali 379.625 (ODMF) odnosno 47.679 (ZDMF) članova. Ukupne uplate u dobrovoljne mirovinske fondove (DMF) u travnju 2023. iznosile su 8,1 mil. EUR (0,7 % neto imovine s kraja prethodnog mjeseca.), što je smanjenje od 0,8 mil. EUR u odnosu na prethodni mjesec. Ukupne isplate iz DMF-ova u travnju 2023. iznosile su 3,5 mil. EUR, što je za 1,4 mil. EUR (27,9 %) manje od isplata u prethodnom mjesecu. Ukupne isplate zbog umirovljenja i ostalih razloga činile su 71,7 %, isplate zbog promjene fonda 19,0 %, a isplate zbog smrti 9,3 % ukupnih isplata u travnju. Kod ukupnih isplata zbog umirovljenja 1,1 mil. EUR isplaćen je putem mirovinskog društva (fonda), 0,8 mil. EUR u formi jednokratnih isplata, a 0,6 mil. EUR transferirano je u mirovinska osiguravajuća društva (MOD-ove).

Neto imovina DMF-ova u travnju se povećala za 10,7 mil. EUR (1,0 % na mjesečnoj razini) te je iznosila 1,1 mlrd. EUR. Mjesečni nominalni prinosi DMF-ova u travnju kretali su se od -1,2 % do 0,8 %, a prinosi na godišnjoj razini od -10,0 % do 3,1 %. Kod strukture ulaganja DMF-ova najveći dio portfelja čine obveznice (54,3 % imovine), a zatim dionice (25,2 %) te investicijski fondovi (12,1 %). Udio obveznica u ulaganjima DMF-ova smanjio se na mjesečnoj razini za 0,7 p.b., udio dionica za 0,6 p.b., dok je udio ulaganja u investicijske fondove ostao nepromijenjen u odnosu na prethodni mjesec.


Cjelovito Izvješće dostupno je na stranicama Hanfe.


[1] Anualizirani prinos predstavlja geometrijsku sredinu godišnjih prinosa ostvarenu u promatranom razdoblju.

[2] Datumi početka djelovanja: OMF-ovi kategorije B: 30.4.2002., OMF-ovi kategorije A i C: 21.8.2014.