IMOVINA ČLANOVA MIROVINSKIH FONDOVA IZNOSILA JE 18,9 MILIJARDI KRAJEM SIJEČNJA

Obvezni i dobrovoljni mirovinski fondovi u Hrvatskoj dočekali su kraj siječnja s 18,9 milijardi eura ukupne neto imovine i s preko 2,1 milijuna članova u OMF-u

Obvezni mirovinski fondovi (OMF) imali su na kraju siječnja 2023. ukupno 2.183.840 članova, odnosno 4.789 članova (0,22 %) više u odnosu na prethodni mjesec. Pritom se u kategoriji B nalazilo 85,2 %, u kategoriji A 11,0 %, te u kategoriji C 3,9 % od ukupnog broja članova OMF-ova. Od ukupno 5.986 novih članova u siječnju njih 5.845 (97,6 %) automatizmom je rasporedio Regos. Zbog odlaska u mirovinu ili smrti u siječnju je prestalo članstvo za 1.197 osiguranika. Ukupni neto doprinosi uplaćeni u OMF-ove u siječnju iznosili su 90,1 mil. EUR (0,5 % neto imovine s kraja 2022.). Istovremeno su ukupni iznosi isplata po zatvaranju osobnih računa iz svih OMF-ova iznosili 16,8 mil. EUR (0,1 % neto imovine s kraja 2022.), što je 15,8 % manje u odnosu na prethodni mjesec.
Neto imovina OMF-ova na kraju siječnja 2023. iznosila je 17,9 mlrd. EUR, što je za 366,2 mil. EUR (2,1 %) više u odnosu na prethodni mjesec. Na kraju siječnja nominalni mjesečni prinosi Mirexa iznosili su 2,8 % za kategoriju A, 1,8 % za kategoriju B i 0,3 % za kategoriju C. Godišnji prinosi Mirexa iznosili su -1,4 % za kategoriju A, -3,1 % za kategoriju B i -4,6 % za kategoriju C, a anualizirani prinosi od početka rada OMF-ova iznosili su 6,6 % za Mirex A, 5,0 % za Mirex B i 3,3 % za Mirex C .
Obveznička ulaganja OMF-ova na kraju siječnja 2023. iznosila su 11,2 mlrd. EUR (62,5 % imovine) te se njihov udio smanjio za 0,9 p.b. na mjesečnoj razini. Zastupljenost ulaganja u dionice u imovini OMF-ova povećala se za 0,9 p.b. na mjesečnoj razini te su ona na kraju siječnja 2023. iznosila 21,1 % imovine OMF-ova (3,8 mlrd. EUR). Pritom su ulaganja u domaće dionice činila 12,6 %, a ulaganja u strane dionice 8,5 % imovine OMF-ova. Od ostalih oblika ulaganja, ulaganja u investicijske fondove iznosila su 1,9 mlrd. EUR (10,8 % imovine) te je njihov udio u ukupnoj imovini povećan za 0,2 p.b. u odnosu na prethodni mjesec. Novac i depoziti činili su na kraju siječnja 4,8 % imovine i iznosili su 858,2 mil. EUR.
U siječnju 2023. broj članova 8 otvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova (ODMF) povećao se za 0,2 % na mjesečnoj razini, a broj članova 21 zatvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda (ZDMF) smanjio se za 0,01 %, čime su spomenuti fondovi brojali 375.569 (ODMF) odnosno 47.713 (ZDMF) članova. Ukupne uplate u dobrovoljne mirovinske fondove (DMF) u siječnju 2023. iznosile su 10,0 mil. EUR (0,9 % neto imovine s kraja prosinca 2022.), odnosno 28,1 mil. EUR manje u odnosu na prethodni mjesec. Ukupne isplate iz DMF-ova u siječnju 2023. iznosile su 4,8 mil. EUR, što je za 1,3 mil. EUR (35,8 %) više od iznosa ukupnih isplata DMF-ova u prethodnom mjesecu. Ukupne isplate zbog umirovljenja i ostalih razloga činile su 70,5 %, isplate zbog promjene fonda 25,1 %, a isplate zbog smrti 4,4 % ukupnih isplata u siječnju 2023. godine. Kod ukupnih isplata zbog umirovljenja isplaćeno je 1,2 mil. EUR u formi jednokratnih isplata, 1,2 mil. EUR transferirano je u mirovinska osiguravajuća društva (MOD-ove), a 1,0 mil. EUR isplaćeno je putem mirovinskog društva (fonda).
Neto imovina DMF-ova u siječnju se povećala za 25,1 mil. EUR (2,4 % na mjesečnoj razini) te je iznosila 1,1 mlrd. EUR. Mjesečni nominalni prinosi DMF-ova u siječnju su se kretali od 0,3 % do 3,1 %, a prinosi na godišnjoj razini od -8,2 % do -1,6 %. Kod strukture ulaganja DMF-ova najveći dio portfelja čine obveznice s udjelom od 54,1 % imovine, zatim dionice s 25,0 % te investicijski fondovi s 10,9 %. Udio obveznica u ulaganjima DMF-ova smanjio se na mjesečnoj razini za 0,3 p.b., a ulaganja u dionice i investicijske fondove povećala su se za 0,7 p.b.
Na kraju četvrtog tromjesečja 2022. poslovala su dva mirovinska osiguravajuća društva, koja su u dijelu obveznog mirovinskog osiguranja obuhvaćala 11.113 korisnika, a u dijelu dobrovoljnog mirovinskog osiguranja 5.232 korisnika. Ukupna aktiva MOD-ova na kraju četvrtog tromjesečja 2022. iznosila je 373,2 mil. EUR, odnosno 98,0 mil. EUR ili 35,6 % više nego u istom razdoblju prethodne godine. Ukupni gubitak MOD-ova prije oporezivanja u četvrtom tromjesečju 2022. iznosio je 10,9 mil. EUR, dok je u istom razdoblju prethodne godine njihova dobit iznosila 0,8 mil. EUR. Rast stope inflacije imao je utjecaja na poslovni rezultat MOD-ova s obzirom na zakonsku obavezu u skladu s kojom su MOD-ovi dužni usklađivati visinu mirovine prema stopi promjene indeksa potrošačkih cijena najmanje dva puta godišnje, za prethodno polugodište.

Cjelovito Izvješće dostupno je na stranicama Hanfe.

[1] Anualizirani prinos predstavlja geometrijsku sredinu godišnjih prinosa ostvarenih u promatranom razdoblju.

[2] Datumi početka djelovanja: OMF-ovi kategorije B: 30.4.2002., OMF-ovi kategorije A i C: 21.8.2014.