IMOVINA ČLANOVA MIROVINSKIH FONDOVA IZNOSILA JE 138,4 MILIJARDI KRAJEM LISTOPADA

Obvezni i dobrovoljni mirovinski fondovi u Hrvatskoj dočekali su kraj listopada s 138,4 milijardi kuna ukupne neto imovine i s preko 2,1 milijuna članova u OMF-u

Obvezni mirovinski fondovi (OMF) imali su na kraju listopada 2022. godine ukupno 2.165.930 članova, odnosno 5.714 članova (0,3 %) više u odnosu na prethodni mjesec. Pri tome se u kategoriji B nalazilo 86,3 %, u kategoriji A 10,1 %, a u kategoriji C 3,6 % od ukupnog broja članova OMF-ova. Od ukupno 7.613 novih članova u listopadu njih 7.305 (96,0 %) automatizmom je rasporedio Regos. Zbog odlaska u mirovinu ili smrti u listopadu je prestalo članstvo za 1.899 osiguranika. Ukupni neto doprinosi uplaćeni u OMF-ove u listopadu iznosili su 705,4 mil. HRK (0,6 % neto imovine s kraja rujna 2022.), odnosno 2,0 % manje nego u prethodnom mjesecu. Istovremeno su ukupni iznosi isplata po zatvaranju osobnih računa iz svih OMF-ova iznosili 247,8 mil. HRK (0,2 % neto imovine s kraja rujna 2022.), što je 57,8 % više u odnosu na prethodni mjesec.

Neto imovina OMF-ova na kraju listopada 2022. iznosila je 130,8 mlrd. HRK, što je za 1,4 mlrd. HRK (1,1 %) više u odnosu na prethodni mjesec. Na kraju listopada nominalni mjesečni prinosi Mirexa iznosili su 1,4 % za kategoriju A, 0,8 % za kategoriju B i 0,03 % za kategoriju C. Godišnji prinosi Mirexa iznosili su -3,3 % za kategoriju A, -4,0 % za kategoriju B i -6,0 % za kategoriju C, a anualizirani[1] prinosi od početka rada OMF-ova iznosili su 6,3 % za Mirex A, 5,0 % za Mirex B i 3,3 % za Mirex C[2].

Obveznička ulaganja OMF-ova na kraju listopada 2022. iznosila su 85,6 mlrd. HRK (63,2 % imovine) te se njihov udio smanjio za 2,1 p.b. na mjesečnoj razini. Zastupljenost ulaganja u dionice u imovini OMF-ova neznatno se povećala (0,1 p.b.) te su ona na kraju listopada 2022. iznosila 19,7 % imovine OMF-ova (25,7 mlrd. HRK). Pri tome su ulaganja u domaće dionice činila 11,9 %, a ulaganja u strane dionice 7,7 % imovine OMF-ova. Od ostalih oblika ulaganja, ulaganja u investicijske fondove iznosila su 14,2 mlrd. HRK (10,9 % imovine) te je njihov udio u ukupnoj imovini povećan za 0,4 p.b. u odnosu na prethodni mjesec. Novac i depoziti činili su 7,5 mlrd. HRK, odnosno 5,7 % imovine OMF-ova na kraju listopada 2022.

U listopadu 2022. broj članova 8 otvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova (ODMF) povećao se za 0,4 % na mjesečnoj razini, a broj članova 20 zatvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova (ZDMF) za 0,1 %, čime su spomenuti fondovi imali 369.296 (ODMF) odnosno 46.752 (ZDMF) članova. Ukupne uplate u dobrovoljne mirovinske fondove (DMF) u listopadu 2022. iznosile su 54,7 mil. HRK (0,7 % neto imovine s kraja rujna 2022.), odnosno 3,8 % manje u odnosu na prethodni mjesec.

Ukupne isplate iz DMF-ova u listopadu 2022. iznosile su 24,0 mil. HRK, što je za 2,1 mil. HRK (7,9 %) manje od iznosa ukupnih isplata DMF-ova u prethodnom mjesecu. Ukupne isplate zbog umirovljenja i ostalih razloga činile su 75,5 %, isplate zbog promjene fonda 18,4 %, a isplate zbog smrti 6,1 % ukupnih isplata u listopadu. Kod ukupnih isplata zbog umirovljenja isplaćeno je 5,6 mil. HRK u obliku jednokratnih isplata i 7,1 mil. HRK putem mirovinskog društva (fonda), a 5,4 mil. HRK transferirano je u mirovinska osiguravajuća društva (MOD-ove).

Neto imovina DMF-ova u listopadu se povećala za 96,1 mil. HRK (1,3 % na mjesečnoj razini) te je iznosila 7,6 mlrd. HRK. Mjesečni nominalni prinosi DMF-ova u listopadu su se kretali od 0,02 % do 2,0 %, a prinosi na godišnjoj razini od -11,7 % do -3,5 %. Kod strukture ulaganja DMF-ova najveći dio portfelja na kraju listopada 2022. čine obveznice s udjelom od 53,6 % imovine, zatim dionice s 24,6 % te investicijski fondovi s 10,9 %. Udio obveznica u ulaganjima DMF-ova smanjio se na mjesečnoj razini za 3,1 p.b., ulaganja u investicijske fondove narasla su za 0,4 p.b., a ulaganja u dionice za 0,3 p.b.

Na kraju trećeg tromjesečja 2022. poslovala su dva mirovinska osiguravajuća društva, koja su u dijelu obveznog mirovinskog osiguranja obuhvaćala 10.376 korisnika, a u dijelu dobrovoljnog mirovinskog osiguranja 5.308 korisnika. Ukupna aktiva MOD-ova na kraju trećeg tromjesečja 2022. iznosila je 2,6 mlrd. HRK, što je za 708,0 mil. HRK ili 37,3 % više nego u istom razdoblju prethodne godine. Ukupni gubitak MOD-ova prije oporezivanja u prvih devet mjeseci 2022. iznosio je 26,9 mil. HRK, dok je u istom razdoblju prethodne godine njihova dobit iznosila 6,3 mil. HRK.


Cjelovito Izvješće dostupno je na stranicama Hanfe.