IMOVINA ČLANOVA MIROVINSKIH FONDOVA IZNOSILA 138,5 MILIJARDI KRAJEM SVIBNJA

Obvezni i dobrovoljni mirovinski fondovi u Hrvatskoj dočekali su kraj svibnja s više od 138,5 milijardi kuna ukupne neto imovine i s preko 2,5 milijuna članova

Obvezni mirovinski fondovi (OMF) imali su na kraju svibnja 2022. godine ukupno 2.128.591 člana, odnosno 3.235 članova (0,15 %) više u odnosu na prethodni mjesec. Pritom se u B kategoriji nalazilo 88,61 %, u A kategoriji 8,17 %, a u C kategoriji 3,22 % od ukupnog broja članova OMF-ova. Od ukupno 5.600 novih članova u svibnju, njih 5.472 (97,70 %) automatizmom je rasporedio Regos. Zbog odlaska u mirovinu ili smrti u svibnju je prestalo članstvo za 2.246 osiguranika. Ukupni neto doprinosi uplaćeni u OMF-ove u svibnju iznosili su 681,7 mil. HRK, odnosno 1,7 % više nego u prethodnom mjesecu. Istovremeno su ukupni iznosi isplata po zatvaranju osobnih računa iz svih OMF-ova iznosili 314,6 mil. HRK, što je 159,1 % više u odnosu na prethodni mjesec.

Neto imovina OMF-ova na kraju svibnja 2022. iznosila je 130,9 mlrd. HRK, što je za 515,3 mil. HRK (0,39 %) manje u odnosu na prethodni mjesec. Na kraju svibnja mjesečni prinosi Mirexa iznosili su 0,33 % za kategoriju A, -0,72 % za kategoriju B i -0,43 % za kategoriju C. Godišnji prinosi Mirexa iznosili su 3,69 % za kategoriju A, 0,31 % za kategoriju B i -3,53 % za kategoriju C, a anualizirani prinosi od početka rada OMF-ova iznosili su 6,97 % za Mirex A, 5,22 % za Mirex B i 3,81 % za Mirex C[1].

Obveznička ulaganja OMF-ova na kraju svibnja iznosila su 83,5 mlrd. HRK (63,8 % ukupne imovine) te se njihov udio smanjio za 1,07 p.b. na mjesečnoj razini. Zastupljenost ulaganja u dionice u imovini OMF-ova u svibnju je neznatno povećana (za 0,04 p.b. na mjesečnoj razini) te su ona iznosila 27,1 mlrd. HRK, odnosno 20,69 % imovine OMF-ova. Pritom su ulaganja u domaće dionice činila 12,54 %, a ulaganja u strane dionice 8,14 % ukupne imovine OMF-ova. Od ostalih oblika ulaganja, ulaganja u investicijske fondove iznosila su 14,6 mlrd. HRK (11,13 % imovine) te je njihov udio u ukupnoj imovini smanjen za 0,54 p.b. u odnosu na prethodni mjesec. Novac i depoziti činili su u svibnju 4,12 % imovine, odnosno 5,4 mlrd. HRK.

U svibnju 2022. godine broj članova 8 otvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova (ODMF) povećao se za 0,60 % na mjesečnoj razini, dok se broj članova 20 zatvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova (ZDMF) povećao za 0,07 %, čime su spomenuti fondovi brojali 361.475 (ODMF) odnosno 46.035 (ZDMF) članova. Ukupne uplate u dobrovoljne mirovinske fondove (DMF) u svibnju 2022. iznosile su 64,12 mil. HRK, odnosno 15,6 % više u odnosu na prethodni mjesec.